O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 19. септембар 2017.

Радионица о финансијској писмености "Штедња злата вредна"


Радионица је одржана у четвороразредном комбинованом одељењу и имала је за циљ развијање позитивног односа ученика према новцу. Овако дефинисан циљ реализовали смо кроз следеће образовне-васпитне задатке:
  • Развијање правилног односа према новцу путем разговора о стереотипима у вези са новцем
  • Стицање знања о томе на који се начин новац може зарадити и о томе шта нам новац омогућава;
  • Стицање елементарних знања о моделима управљања новцем;
  •  Оспособљавање ученика за критичко промишљање онога што им се путем разних врста маркетинга нуди;
  •  Развијање свести о томе да нам новац много тога олакшава али да се  здравље, љубав и пријатељство не могу купити новцем;
Радионица је трајала  два школска часа. Koришћене су следеће наставне методе: метода разговора метода и метода практичних радова. Комбиновани су групни и фронтални облик рада. Новчанице, модели новчаница, прича, ученички радови, анкета нека су од средстава која су коришћена током ове радионице.
СЦЕНАРИО 
1.КОРАК: Радионицу започињемо фронталним обликом рада. Изводи се игра под називом „Скривени појам.“ У питању је реч НОВАЦ. Ученици постављају питања о скривеном појму, а учитељ одговара на њих искључиво са ДА или НЕ. Применом мождане олује „излистати“ шта нам све новац омогућава.

2. КОРАК: Ученици попуњавају анкету индивидуалним обликом рада. Ученик првог разреда анкету ради усмено (због читања). Потом се сумирају резултати анкете и разговара се о  кредиту, камати, кредитним картицама, банкоматима, штедњи у банкама, као и о томе шта је џепарац, чему служи и како га треба правилно користити.

3. КОРАК: Разговор о стереотипима у вези са новцем врши се фронталним обликом рада. Полази се од мисли да „новац људе квари“ и повезује се са оним шта ученици о новцу мисле.

4.КОРАК: Разговор о томе шта нам новац све омогућава, о врстама новчаница и о робној размени врши се такође фронталним обликом рада.


5.КОРАК:  Кроз разговор о тзв.агресивном маркетингу и о стратегијама понашања у таквим ситуацијама указати на начине којима компаније покушавају да утичу на психу детета  како би га привукли  да рекламирани производ и купи. Током разговора дискутовати о томе због чега је мама из приче саставила списак ,  која је стварна намера продаваца исказана крупно истакнутим натписима о акцијама  и о томе који се ефекат постиже када се каже да нешто кошта 299 динара уместо  износа од 300 динара. На значај одлагања задовољења указати делом приче у коме тражи да прво консултују маму  (истаћи ефекат просторне и временске дистанце у односу на рекламирани производ).

6. КОРАК: НАЧИНИ ШТЕДЊЕ НОВЦА (банке, касице, дати некоме новац на чување) је наредна тема, а потом се прави зајдничка касица у коју ћемо убацивати новац који будемо зарађивали.

7.КОРАК: Ученици поново попуњавају исти упитник.

8. КОРАК: Евалуација радионице је завршна активност.

ПРИЛОГ 1

Лана је седмогодишња девојчица. Има једанаестогодишњег брата Милана. Њихова породица снабдева се у „IDEI“. Мама им је направила списак шта треба да купе и послала их је у маркет. Када су ушли у продавницу прво што је Лана угледала јесте  јесте крупно исписан натпис АКЦИЈА-СВЕ ЈЕ ПО 299 ДИНАРА, КОЛИЧИНЕ ОГРАНИЧЕНЕ. Витрина са производима који су на акцији  стајала је баш поред касе. Лана је била упорна да нешто од тих производа и купе, јер се плашила да се не распродају али брат јој је  предложио да прво оду кући и да разговарају са мамом о томе. Шта бисте пиручили Лани, а шта њеном брату Милану?


ПРИЛОГ 2
1.Шта је кредит?

________________________________________________________________________
2. Шта се обично купује на кредит?

________________________________________________________________________
3. Где се подиже кредит?

________________________________________________________________________
4. Шта је камата?
________________________________________________________________________
5. Чему служи кредитна картица?
________________________________________________________________________
6. Шта су банкомати?_____________________________________________________РЕАКЦИЈЕ НАКОН ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ

 Ученици свакодневно у касицу убацују новац и међусобно дискутују како би било лепо и корисно да се поново организује вашар поводом Дечје недеље јер би на тај начин прикупили још новца. Стално понављамо закључке са одржане радионице, па смо у разговору накнадно дошли и до следећих закључака:
НОВАЦ ЈЕ ДОБАР СЛУГА, А ВЕОМА ЛОШ ГОСПОДАР.
ЧоОВЕК СТВАРА НОВАЦ, А НЕ НОВАЦ ЧОВЕКА.
Исте смо прекуцали и додали на постер.
Допуњена верзија нашег постера о финансијској писмености

Нема коментара:

Постави коментар