O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

недеља, 26. март 2017.

Од тканине и вуне до торбе потпуне

И активност "Од тканине и вуне до торбе потпуне" имала је за циљ израду странице књиге "Од смећа до врхунских умећа". Реализована је на часу слободних активности 21. марта 2017. године.Од пластике до рециклажне гимнастике

На часу одељењског старешине под називом "Од пластике до рециклажне гимнастике" дана 17. марта 2017. израђена је још једна страна наше књиге "Од смећа до врхунских умећа".

1.KOРАК: Разговор о својствима пластике врши се фронталним обликом рада. Понавља се све оно што се о овом материјалу сазнало на часу  предмета Природа и друштва (Свет око нас), као и на часовима предмета Ликовна култура. Методом усменог излагања ученици су сазнали да постоје разне врсте пластике и пластичне амбалаже. Уследио је потом разговор о томе које ћемо  садржаје приказати новом странице књиге.

 Записујемо које врсте пластике постоје.
 Ученици су записали својства пластике.

Записали смо и које врсте пластике постоје.
На крају смо страницу обложили мрежастим џаком.Амбалажа овако заузима мање места при одлагању.