O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 08. септембар 2015.

Светски дан писмености

Данас се у свету обележава Светски дан писмености. Погледајмо испод неке од најчешћих грешака.
На интернету смо пронашли још неке корисне илустрације које нам могу помоћи у савладавању правописних правила нашег језика.
Правилно је рећи фали, а хвали.
Правилно је рећи инјекција, не ињекција.
Правилно је рећи виши и највиши.
Правилно је рећи обоје, а не обадвоје.
Правилно је рећи орах.
Правилно је ћемо-спојено.
Правилно је најјачи-спојено, не одвојено.
Правилно је без везе, а не безвезе.
Када користиомо ви за множину слово В је мало, а уколико се обраћамо једној особи и персирамо јој, слово В је велико. 
Правилно је маЈица, а не маица.
Правилно је ја БИХ, а ти БИ. 
Правилно је преТпостављам,а не преДпостављам.
Правилно је СУМЊАМ, а не сумЉам.
Правилно је НЕ ЗНАМ, а не незнам.
Правилно је био, а не биЈо.
Правилно је СА мном, а не самном.

Правилно је рећи извинИти, а не извинУти.
Правилно је не дам-не се пише одвојено од глагола.
Правилно је је л' и јер. 
Правилно је рећи или чак или шта више, никако чак шта више.
Правилно је рећи с обзиром на.
Инфаркт је правилно рећи.
Пензија, не пемзија.
Донесен, не донешен,
Незадовољан се пише спојено.

A у Египту пирамиде

На данашњем часу Ликовне културе објединили смо сазнања о Египту.