O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 20. март 2017.

На помолу је нови пројекат под називом "Од смећа до врхунских умећа" Дана 14. фебруара 2017. године на часу одељењског старешине у четвороразредном одељењу започет је одељењски пројекат под називом "Од смећа до врхунских умећа". Циљ пројекта био је проширивање старих и стицање нових знања о рециклажи као и изналажење могућности за креативно искоришћавање отпада у школским условима. Пројекат је  интердицциплинарног карактера. Договор је био да се реализују активности на часовима различитих наставних предмета: Српски језик, Природа и друштво (Свет око нас), Ликовна култура, као и на часовима слободних активности. 
На овом часу коришћен је фронтални, затим индивидуални, као и групни облик рада. Од наставних метода коришћена је метода разговора, метода усменог излагања, као и метода практичних радова.
                                             СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Користећи мождану олују ученици су писали све што знају о рециклажи (индивидуални облик рада), а онда је уследила резмена искустава фронталним обликом рада.
2.КОРАК: Разговарали смо о томе због чега је рециклажа битна. Следећа фотографија приказује добијене одговоре ученика.
3.КОРАК: Наредна активност подразумевала је разговор о томе који се материјали могу рециклирати.
4.КОРАК: Договор о предстојећим активностима обављен је фронталним обликом рада.
5.КОРАК: Израда насловне  и прве стране књиге под називом "Од смећа до врхунских умећа" организовањем групног облика рада. Ученици су странице кнјиге израђивали од отпадног материјала који смо сакупили током претходна два дана. Циљ ове активности био је да се покаже како се отпадни материјал може искористити у креативне сврхе. 

6.КОРАК: Активност под називом "Садимо отпад" имала је за циљ посматрање и бележење шта се дешава са различитим врстама отпада. 


Још детаља са истраживања у вези са променама на смећу. Наредне две фотографије су настале 21. марта 2017. године.
 Посматрањем и бележењем промена на отпаду ученици треба да уоче да је труљењу изложен отпад органског порекла.


Ученици заливају отпад.