O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 30. новембар 2016.

Рад у "Просветном прегледу"


  • Јовичић, З. (2016). Интердисциплинарна настава. Каква храна, таква одбрана, Педагошка пракса, XXXIII, број 976, стр. 6-7Просветни преглед, 24.11.2016, година LXXXII, број 2708 (33).