O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

петак, 20. новембар 2015.

Радионица “Шта чини доброг пријатеља“

                     (Идеје за радионицу преузетa са линка

          Циљ радионице јесте: дефинисати пријатељство,  уочити разлику између пријатеља и познаника, између односа према пријатељима и односа према другим вршњацима, препознати особине које се везују за пријатељство, истаћи улогу пријатељства у свакодневном животу и дефинисати поједначна очекивања од пријатеља.
                                Сценарио за час:
1.активност: Мождана олуја: Особине људи из окружења;
2.активност: Моје особине (записати 3 особине које код себе воле и 3 које не воле);
3.активност: Особине мог пријатеља (Шта очекујем од пријатеља?)
4.активност: Реци свом другу  (друг  другу из клупе саопштава  шта код њега воли и шта код њега не воли);
5.активност: Размисли како се твој друг осећао кад си му рекао шта код њега волиш а како се осећао кад си му рекао шта не волиш код њега.
6.активност:Пријатељ или вршњак (уочити разлику између пријатеља и вршњака);
7.активност: Рецепт за пријатељство


РЕЦЕПТ ЗА ПРИЈАТЕЉСТВО  ЗАПИСАТИ ОВДЕ!