O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 16. новембар 2015.

Са данашње математичке секције

На данас одржаној математичкој секцији ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда  реализоване су следеће активности:
  1. Од палидрваца и пластелина ученици првог разреда правили су разне геометријске облике;
  2. Помоћу посебних картица ( које су дате у прилозима) ученици другог разреда играли су се погађања замишљеног  броја 
  3. Решавали су се проблеми превожења  преко реке  вука, козе и купуса.

Прва од поменутих активности доприноси развоју моторике, али је подесна и за  упоређивање бројева.  Упоређивао се број штапића који је био потребан за израду одређених облика. Уочавале су се и разлике између правоугаоника и квадрата.
Један од циљева друге активности био је и увежбати поступак усменог сабирања. Игра се изводи  у пару на тај начин што један ученик замисли број од 1 до 63 и не саопштава о ком је броју реч. Други ученик „истражује“ на којима се картицама налази замишљени број. На крају, други ученик сабира прве бројеве у низу на свакој од картица на којима се замишљени број налази. Добијени збир је заправо и замишљени број. Ову активност изводили су ученици другог разреда.


Ученици трећег и четвртог разреда откривали су решење следеће математичке приче:
Требало је да неки човек превезе чамцем на другу обалу реке вука, козу  и купус.Међутим, у чамац  се могао сместити човек и са њим још само вук или коза или купус. Тако је настао проблем, јер ако би на обали остао вук са козом без човека, онда би вук појео козу.  Ако би, пак, на обали  остала коза с купусом, тада би коза појела купус. Само у присуству човека нико никога не једе. Ипак, човек је успео да превезе и вука и козу и купус. Како је у томе успео?

Ученици трећег и четвртог разреда су имали и додатни задатак да осмисле  задатак сличан овом. Тако смо чули предлог да то буду миш, мачка и  кукурузом или купус, зец и лисица.