O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 22. мај 2017.

Кад се подручна одељења удруже

Ученици четвороразредног  одељења у Изварици са учитељицом Звонимирком Јовичић  11. маја 2017. године  били су гости у издвојеном  троразредном одељењу у Рибару. Циљ ове посете био је дружење и даљи рад на међусобном упознавању ученика ових  одељења.Ученици су поред тога били у прилици да проширују стара и стичу нова знања о животињама повезујући садржаје различитих наставних предмета у јединствену целину, али и да се надмећу у спортским играма које су организоване поводом спортске недеље.
Тога дана  су учитељице Милена Станковић и Звонимирка Јовичић реализовале тематски дан о животињама  пруживши ученицима на тај начин  могућност да повезују наставне садржаје наставног предмета Српски језик, наставног предмета Математика и наставног предмета Свет око нас/Природа анализирали причу „Зец и вук“, други разред је радио на песмама Љубивоја Ршумовића, трећи разред је анализирао текст „Свитац тражи пријатеља“, а четврти разред је радио на садржајима из језика са тематиком о животињама. Час је значајан због тога јер на занимљив начин повезује различите наставне садржаје књижевности и наставе језика. На самом почетку ученици су слушали песму Љубивоја Ршумовића „Вуче, вуче, бубо лења“ која је послужила као мотивација да се започне разговор о Љубивоју Ршумовићу (што је предствљало припрему за други разред), вуку (припрема за први разред) и бубама односно инсектима што је представљало припрему за трећи разред. Четврти разред је укључен у разговор на тај начин што је анализирао врсту и службу речи у наслову песме и стиховима из песме. 
У главном делу часа сви ученици су радили индивидуално или у пару. Ово је била јединствена прилика да ученици истог разреда ових одељења  размене искуства и сарађују у проверавању задатака, а учитељице су биле у прилици да једна другој „демонстрирају“ занимљиве детаље и начине рада у комбинованом одељењу. За ученике првог и трећег разреда организована је компаративна анализа текстова са нагласком на поступке ликова и њихове особине, а ученици другог разреда су добили више песама Љубивоја Ршумовића. Задатак је био да уоче у којим се песмама говори о животињама и шта је специфично за те животиње. Четврти разред је анализирао реченице о животињама, али и друге задатке са  истом тематиком.
У завршном делу часа ученици су радили на задацима са радних листова, илустровали песме или су у пару проверавали тачност задатака.
Час математике је започео такође тематиком о животињама. Ученицима је саопштено да вук Милован хоће да се жени вучицом Милкицом. Међутим, вучица је поставила услов вуку који се састојао у томе да усмено одговори на нека питања о рачунским операцијама, једначинама и неједначинама и геометријским садржајима.  Ово је уједно био и подстицај да ученици одговоре на питања о садржајима који ће се реализовати у главном делу часа. Први разред је на тај начин одговарао на питања о сабирању и одузимању, други о дељењу, трећи о правама и њиховом међусобном односу, а четврти разред о једначинама и неједначинама.
Посебно је био занимљив главни део часа у коме су ученици морали да ураде и конкретне задатке како би помогли вуку да испуни своје љубавне жеље. Први разред је  на овом часу усвојио поступак сабирања двоцифреног и једноцифреног броја чији је збир вишеструка десетица, други разред је вежбао и утврђивао садржаје о дељењу, а четврти о неједначинама. Када је у питању трећи разред главни део  часа је реализован на тај начин што је троје ученика одељења у Рибару ученицима из Изварице показивало како се цртају паралелне праве. Ово је изведено на тај начин јер су ученици из Рибара поступак цртања ових права усвојили два, три часа раније у односу на ученике из Изварице. У наставку су ученици из Рибара помагали ученицима из Изварице да ураде задатке са радног листа у вези са  цртањем паралелних права.
У завршном делу часа сумирали смо фронталним обликом рада оно што је рађено у главном делу часа и коверте са урађеним задацима припремили за вука као доказ да је испунио услов за венчање.
Трећи час је био резервисан за наставнни предмет Свет око нас/Природа и друштво. И на овом часу су реализовани садржаји о живој природи. У уводном делу часа ученици су извлачили цедуљице са загонеткама о животињама и биљкама са задатком да открију о којој биљци или животињи је реч.
У главном делу часа организован је рад по групама и заједнички квиз под називом „Желите ли да постанете бомбоњер“, а у завршном  делу часа сумирани су резултати.

Поводом спортске недеље огранизоване су и спортске активности. Групе у истом саставу као на часу Света око нас/ Природа и друштво надметале су се у игри „Између две ватре“,  а потом су се ученици надметали и у скакању са џаковима. На крају смо се играли и обарања чуњева а као за чуњеве користили смо пластичне боце напуњене водом. Ни фудбал није изостао.На самом крају ученици из Рибара су у знак сећања на ово дружење ученицима из Изварице поклонили ручно израђене наруквице. БРАВО ЗА СВЕ НАС!