O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 14. децембар 2016.

Рад у рубрици "Педагошка пракса"


  • Јовичић, З. (2016). Интернет у настави. "Оружје" у борби против досаде, Педагошка пракса, XXXIII, број 987, стр. 2-3Просветни преглед, 8.12.2016, година LXXXII, број 2710 (35).