O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 21. септембар 2015.

Радионица "Сусрет лета и јесени"

               Радионица "Сусрет лета и јесени" имала је за циљ синтезу знања  о јесени из Народне традиције, Музичке културе, Српског  језика и Ликовне културе. Реч је о интегрисаној настави. Од метода је коришћено стваралачко учење и кооперативно учење ученик-ученик и ученик-учитељ.


             * Најпре смо у оквиру часа Српског језика обновили знања о јесени кроз претходно научене песме "Септембар" и "Јесен". Ученици су потом добили задужење да нацртају:

 -Јесење дрво (1.разред);
-Природа у јесен (2.разред);
-Како замишљам сусрет лета и јесени (3.разред) и
-Краљица лета и краљица јесени (4.разред).

Јована, "Природа у јесен"
Немања и Кристина, "Јесење дрво"
Ђорђе, "Како замишљам сусрет лета и јесени"
Лука, "Краљица јесени"
Вељко, "Краљица лета"
* Уследило је певање песме "Иде јесен".
Певање песме "Иде јесен"
* Потом нам је у госте дошла наша гошћа Јесен.
Наша гошћа Јесен донела нам је разне плодове
*Након разговора са гошћом, по групама смо направили мапе ума о јесени и о лету.
1. група: Мапа ума о лету
2. група: Мапа ума о јесени
* Разменили смо искуства и прешли на креативну радионицу. Од јесењих плодова које смо прикупили направили смо: јесење сунце, необичну вазу од бундеве и разноразне "јесење госте".
Наша бундева
Јесење сунце
Немања, Јована, Андрија и учитељица с јесењим сунцем
Продукти нашег рада
Изложба радова у ходнику школе

Изложба радова у ходнику школе
Радионица је, између осталог и наставак активности започете у петак, 18.септембра 2015.године. У петак смо на часу Музичке културе "загризли" тему о јесени обрадом песме по слуху "Иде јесен". Потом смо имали час Српског језика у природи. Циљ тог часа био је уочавање боја, звукова и промена у природи. Посетили смо салаш на брду изнад нашег села. Тамо смо одржали и час Грађанског васпитања.