O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Припреме


На овој страници можете пронађи и преузети припреме за рад у четвороразредном комбинованом одељењу.

Припрема 1 (Свет око нас и Математика):  Овде преузмите прирему

Припрема 2 (Мој истраживачко-сакупљачки рад): Овде преузмите рад

Припрема 3 (Свет око нас и Народна традиција): Овде преузмите припрему

Припрема 4 (Топлота): Овде преузети сценарио за час

Припрема 5 (Тематски дан "Рад је створио човека"-Српски језик, Математика, Ликовно): Сценарио часа можете преузети овде.

Припрема 6 (Пролећне занимације): Овде можете преузети сценарио часа

Припрема 7 (Смена обданице и ноћи. Смена годишњих доба): Припрему за угледни час можете преузети овде.

Припрема 8 (Проблемска настава у комбинованом одељењу)- Припрема за проблемску наставу СОН/ПИД

Припрема 9 (Проблемска настава у комбинованом одељењу)- Припрема за проблемску наставу из математике (1. и 3.разред)

Припрема 10: СЦЕНАРИО ЗА ТЕМАТСКИ ДАН „РАД ЈЕ СТВОРИО ЧОВЕКА“ (Српски језик, Математика, Ликовна култура)

Припрема 11: ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ЧЕТВОРОРАЗРЕДНОМ КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ ИЗВАН УЧИОНИЦЕ 

5 коментара: