O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 21. април 2016.

Радионица „Тишина гласно звони“

 Циљ радионице јесте указивање на значај невербалне комуникације.
Ово је memento радионица коју сам прилагодила потребама одељења у коме радим.

Сценарио за час

1.корак: Ученици индивидуално решавају задатке који су у прилогу. Специфично у овом раду је начин давања упутстава за рад. Ученицима се једино саопштава да прочитају упутство и ураде оно што се у задацима тражи.

2.корак: Формирати две групе ученика. Групе добијају делове од којих морају да саставе квадрат на тај начин што смеју комуницирати само погледом и  мимиком.

3.корак: Разговор о пословици Ћутање је злато.


Прилог

Први разред

Прочитај све задатке до краја.

1. Који је данас дан?__________________

2. Како се зове ученик који  седи поред тебе? ___________

3. Која је твоја омиљена боја? __________

4. Колико је 20+30?_____________

5. Одговоре напиши само за прво и друго питање.

Други  разред

Прочитај све задатке до краја.

1.Који је данас дан?_________________________________

2. Како се зове ученик који  седи поред тебе? ______________________

3. Која је твоја омиљена боја?____________________________

4. Колико је 20+30?_____________

5. Који је твој омиљени певач?______________

6.Одговоре напиши само за прво и друго питање.

Трећи  разред

Прочитај све задатке до краја.

1.Који је данас дан?_________________________________

2. Како се зове ученик који  седи поред тебе? ___________________

3. Која је твоја омиљена боја?____________________________

4. Колико је 20+30?_____________

5. Који је твој омиљени певач?______________

6.Који је твој омиљени филм?___________________________

7.Одговоре напиши само за прво и друго питање.

Четврти  разред 

Прочитај све задатке до краја.

1.Који је данас дан?____________________________

2. Како се зове ученик који  седи поред тебе? _____________

3. Која је твоја омиљена боја?______________________

4. Колико је 20+ 30?_____________

5. Који је твој омиљени певач?______________

6. Који је твој омиљени филм?___________________________

7. Коју животињу највише волиш?_________________________

8. Одговоре напиши само за прво и друго питање.