O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 13. септембар 2016.

Физичко васпитање – изазов без граница

У нашој школици не постоји сала за физичко васпитање. Часове држимо у учионици или у школском дворишту. Располажемо минималним бројем реквизита. Сналазимо се како знамо и умемо. Приложене фотографије  доказ су за то.