O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 12. октобар 2015.

Међународни конкурс "У част учитељу"


Снежана, патуљци и Пажљивко у нашој учионици

         Употреба филма у настави од вишеструког је значаја. Могу се користити разне врсте филмова у настави различитих наставних предмета, а заједничко им је то да доприносе:
      Ø  Повећању мотивације ученика за учење;
            Ø  Подстицању ученика да уочавају и анализирају  приказане односе и ситуације;
       Ø  Формирању сопственог мишљења ученика  и њиховом  укључивању у  дискусије и вредновање поступака ликова;
            Ø  Аргументацији изнетог става;
            Ø  Реформулацији, реорганизовању и синтетизовању постојећих знања.
            У складу са претходно изнетим, а  према Програму моје школе  за обележавање Дечје недеље којим је било предвиђено, измађу осталог, и гледање анимираног филма, определила сам се за филм “Снежана и седам  патуљака“.  То сам учинила и због тога што је садржај овог филма познат свима, као и због корелације са наставом музичке културе.
            На самом почетку, без најаве, пуштена је песма „ Хај-хо“, а потом се разговарало о њеном садржају. Дијалошком методом дошло се до закључка да је то заправо марш патуљака из поменутог филма.
            Ученици су добили следеће истраживачке задатке:
  • Који се ликови појављују у филму? 
  • Која људска права су у филму испоштована? 
  • Која људска права су у филму кршена?

Први разред је имао задатак да упамти редослед догађаја.
            Након гледања  уследио је кратак разговор о садржини филма, а потом су формиране две групе хетерогене по саставу у погледу узраста ученика. Једна је разматрала која су права испоштована, а друга која су  људска права у филму кршена.

            Уследило је аргументовање ставова. Гледањем филма на овакав начин обезбеђује се  „активно“ учење и смањује се могућност да ученицима буде досадно. Јер, сложићете се са мном, деца филмове гледају и ван школе, али је утисак свакако мањи ако изостане ситуација поистовећивања са ликовима и „чачкања“ проблема на које су ликови наишли  из различитих углова.


           Након Снежане, одгледали смо и Пажљивка. Ученици су пре гледања цртаног филма „Пажљивко“ добили следеће задатке:
  • уочити и истраживити које правила о саобраћају, врсте саобраћаја и саобраћајних средстава се појављују у филму;
  • уочити на које опасности упозорава Пажљивко када је у питању сеоска средина.