O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 31. март 2016.

Радионица „Јесмо ли пријатељи“

            Сценарио ове  радионице, уз неке измене, преузела сам са

Циљ радионице је развијање позитивних особина личности ученика
 (способност емпатије, толеранцију, слушање другога  и других особина).

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Мотивациони разговор о пријатељству врши се фронталним обликом рада. Разговара се о томе шта је пријатељство. Нацртан је круг који представља средишњи део цвета. Потребно је онолико латица колико има ученика. На латицама су одговори ученика. Спајањем делова прави се цвет.

2.КОРАК: Разговор о презентацији на којој је прича под називом  Риба дугиних боја. Потом се разговара о причи која је на презентацији и илустрована. Траже се одговори на следећа питања:
  • Је ли њено понашање било добро?
  • Због чега је сматрала да је боља од других?
  • Шта  се због тога догодило? Је ли била сретна? Шта је урадила како би то променила?
  • Што бисте ви урадили да сте на њеном месту?
  • Како стичемо пријатеље?
  • Је ли лако стећи праве пријатеље?
  • Какви ми морамо бити према пријатељима?
  • Морамо ли се увек слагати с њима?
  • Штa  морамо да радимо ако се у нечему не слажемо са пријатељима?
(Презентација је у оригиналу преузета са интернета)3.КОРАК:  Ученици  пишу пословице и поруке о пријатељству. Стављају се на стабло пријатељства.


четвртак, 24. март 2016.

Радионица „Пружи ми руку“

Циљ активности јесте развијање комуникацијских вештина ученика и подстицање етичких димензија понашања ученика.
Сценарио за час

1.КОРАК: Води се разговор о томе  шта све руке могу и какве могу бити.  Записати одговоре ученика.

2.КОРАК: Сваки ученик добија папир из блока и задатак да нацрта нешто што би симболизовало пријатељска осећања према другима (птица, цвет, сунце и сл). Свако ради за себе и услов је да други ученици не сазнају шта ко црта.
3.КОРАК: Ученици стоје у облику полукруга затворених очију. На знак учитеља ученици се „измешају“ (такође затворених очију и без разговора). На знак учитеља са другом до себе размењују нацртани симбол. Након отварања очију разговара се шта који цртеж може да симболизује и погађа ко је то нацртао.

4. КОРАК: Сви ученици стављају на клупу десну руку, а потом се дечје руке међусобно упоређују. Следи међусобно руковање ученика и говори се о значају упознавања  са другима.

5. КОРАК: Цртање дланова и уписивање порука о љубави, племенитости и међусобном уважавању.

понедељак, 21. март 2016.

Светски дан шума

Ученици из Изварице су данас на Светски дан шума посетили мешовиту шуму  и околне ливадице у близини насеља. Пре поласка су добили истраживачке задатке. Задаци су повезани са садржајима наставе Света око нас и Природе и друштва. 

Реч је о следећим задацима:
                                
                                                             ПРВИ  И ДРУГИ РАЗРЕД
1. Које си дрвенасте биљке видео:
а) у шуми;
б) на ливади?

2. Које си зељасте биљке видео :
а) у шуми;
б) на ливади?

3. Које си животиње видео у шуми и на ливади? 
                                                 
           ТРЕЋИ РАЗРЕД

1. Које врсте биљака према стаблу има у у шуми?
2. Да ли су све дрвенасте биљке исте висине?    ДA-НЕ
3. Да ли све дрвенасте биљке имасју исти облик листова? ДА-НЕ
4. Да ли на крошњама и стаблима дрвећа има гнезда птица?  ДА-НЕ
5. Пронађи једну зељасту биљку у шуми. Опиши је.
6. Пронађи влажно земљиште у шуми. Има ли у близини маховине? Опиши маховину.
7. Потражи стари и свежи пањ. Ногом благо удари пањ који је свеж. То исто уради и са старим пањем. Шта се десило са старим пањем? Упореди ова два пања.
Сличности: __________________________________________________________________
Разлике: _____________________________________________________________________
8. Које животиње си видео у шуми?
9. Опиши изглед крошње.

                                                         ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Које биљке и животиње си видео у шуми?
2. По чему се биљке које си видео разликују а по чему су сличне?

            Током боравка у природи са ученицима се разговарало о променама у природи које су условљене временским приликама и сменом годишњих доба. Наишли смо и на годове и маховину, па смо дискутовали и о оријентацији у природи. Ученици четвртог разреда су „тражили“ и трагове животиња и покушали да одгонетну о којим животињама је реч. Наишли смо на гљиве и инсекте, а увесељавала нас је и песма тек по неке птице певачице. Пажњу су нам привукле и љуштуре пужева. За моје четвртаке ово је био одличан начин да обнове знања о царствима којима припадају жива бића. Млађи ученици су упоређивали стабла храста, букве и багрема, анализирали крошње борова и брали зељасто биље.

            По повратку у учионицу записали смо оно што смо у природи  видели и наставили да дискутујемо о значају шума. На наредном часу израдићемо и мапу ума о шумама, а ученици су добили добили домаћи задатак да од прикупљеног биља сачине слику. Слике очекујемо већ сутра. Такође смо читали и  текст који говори о томе како је човек своијм немаром пореметио еколошку равнотежу. 


Дан касније ученици су донели своје радове