O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Лепота у нама и око нас

  Вођени тиме да се под одговорношћу подразумева однос према самом себи, однос према другима и однос према природи у оквиру пројекта под називом "Лепота у нама и око нас"  реализоване су разноврсне активности.
                     
     
Активност "Рециклажа није гњаважа"


Активност је реализована током децембра месеца 2016. године на часовима наставног предмета Ликовна култура.  


На http://kreativnostnadar.blogspot.rs/2016/12/blog-post_29.html налази се текст о могућим начинима коришћења разних материјала из окружења за израду нових предмета са којим су ученици били упознати. Добили су задатак да прикупе што више материјала који се у тексту помињу. На часовима Ликовне културе израђивали смо различите предмете (видети фотографије).


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поступак израде појединих радова може се видети ОВДЕ. Радове настале током ових радионица продавали смо на новогодишњем вашару који је организован у сарадњи са родитељима. Детаље погледати на ОВДЕ. (Вашар је одржан 29.децембра 2016. године).

Радионица „На путу од куће до школе"

(Радионица је одржана 23. децембра 2016. године)

  
        Од ученика и родитеља  сазнала сам  да се последњих неколико дана јављају проблеми у међусобним односима на путу од куће до школе. Проблеми су се тицали међусобне комуникације. То је био повод да на часу одељењског старешине реализујем радионицу о понашању  при повратку из школе.
   Радионица је имала за циљ расветљавање проблема на које су ученици наилазили на путу од школе до куће, као и указивање на значај разумевања потреба и осећања других. Њоме су били обухваћени ученици четворазредног комбинованог одељења.
      Коришћене су следеће методе рада: метода разговора и метода демонстрације.  Од наставних облика коришћени су: индивидуални облик рада, рад у паровима и фронтални облик рада. Радионица је трајала један школски час.

Сценарио за час
1. корак:  Активност "Тражи се победник" реализује се радом у пару. Парове формирати према узрасту. Ученици "обарају" руке, а након тога се разговара о томе како су се осећали победници у овој игри, а како поражени. Акценат ставити на осећања и једних и других учесника у игри.


2. корак: Разговора се о начинима решавања проблема тако да обе стране буду задовољне. У ту сврху користи се и текст под  називом "Ексери у огради". 

                                              Ексери у огради
Једном беше један мали дечак који је имао лошу нараву. Отац му је дао пуну кесу ексера и рекао му је да сваки пут кад изгуби контролу над собом закуца један ексер у ограду. Првог дана дечак је закуцао 37 ексера.Током следећих месеци  он је научио како да контролише свој бес па се и број укуцаних ексера смањио. И тако је дошао дан да није имао потребе да закуца ни један ексер јер није побеснео. Отац му је онда рекао да свакога дана када буде успео да контролише своје понашање из ограде ишчупа један ексер. Дани су пролазили и једнога дана дечко је рекао свом оцу да је извадио све ексере. Отац је повео сина за руку, одвео до ограде и рекао: "Добро си то урадио, сине мој, али погледај све те рупе у огради. Ограда више никада неће бити иста. Када у бесу кажеш неке ствари, оне остављају ожиљак као што су ове рупе у огради. То значи да неке ране остају . Вербална рана је исто толико болна као и физичка. Пријатељи су врло ретки драгуљи , они чине да се смешиш,охрабрују те да успеш у нечему, спремни су да те саслушају, да поделе твој бол, имају лепе речи за тебе и увек им је срце отворено за тебе."

Анализира се и следећа слика:

3.корак: Ученици добијају задатак да се присете ситуација и примера пожељног понашања на путу од школе до куће. Прави се списак наведених ситуација.

4.корак: Договор о томе како ће се  од сада понашато на путу до куће. Имају и задатак да севагога дана по доласку из школе запишу примере лепог понашања на улици. О томе шта су записали разговарати наредног дана. За ту активност издвојила сам 5 до 10 минута  ујутру пре почетка наставе да попричамо о томе шта су записали. Сваки пример похвалила сам јавно. Из дана у дан било је све мање проблема, а приметила сам да се побољшала и њихова опша култура,јер су ми наводили као пример коме су се јављали на улици и како су га ословљавали. О овоме сам разговарала и са њиховим родитељима.  Потврдили су ми да више није није било никаквих проблема, а ја сам имала "слику" о томе како се моји ученици понашају на улици. 

 Радионица „Сви смо одговорни“

(Радионица је одржана 13. јануара 2017. године)

Циљ радионице јесте указивање на значај одговорности према себи и другима.Задаци часа:

 • Схватити такмичење  као начин да се постане бољи и разбијање предрасуда да је такмичење начин да се поражени понизи;
 • Навикавање ученика на коректно поступање у различитим ситуацијама;
 • Указати колико и на који начин група може утицати на одговорност  односно неодговорност  својих чланова.

Трајање радионице ограничено је на један школски час. Циљну групу представљају ученици четвороразредног комбинованог одељења. Коришћени су следећи облици рада: фронтални, индивидуални и групни. Од наставних метода коришћене су следеће: метода разговора, метода писаних радова и метода усменог излагања. Коришћена су следећа наставна средства: апликације, папирићи за записивање одговора, оnline тест.

Пре почетка радионице

Сценарио за час

Први корак:  За потребе овог часа  направљена су од картона два цвета. На латици једног од њих пише: Он је одговорна особа. На латици другог пише: Он је неодговорна особа. Припремити онолико цедуљица колико има ученика у одељењу, а у одељењу у коме се радионица реализује има укупно 8 ученика. На цедуљицама су исписане тврдње по принципу једна цедуља- једна тврдња. Реч је о следећим тврдњама:
 • Редовно пише домаћи задатак.
 • Редовно тренира рукомет.
 • Намешта свој кревет.
 • Помаже мами у кућним пословима.
 • Касни на час.
 • Не испуни обећања.
 • Не учи редовно.
 • Не пије лекове које му је лекар преписао.
Сваки ученик извлачи по једну цедуљу и самостално или уз помоћ другова процењује да ли се ради о одговорном или о неодговорном понашању и у зависности од тога одлучују који ће цвет одабрати.. Прве четири тврдње илуструју примере одговорног понашања, а преостале четири илуструју неодговорно понашање. На тај начин су формиране две групе ученика.  Прва група добија задатак да напише што више примера из  који указују на одговорност, а друга група има контра задатак- да пронађе примере неодговорности. Услов је да се примери односе на ситуације из школе.

Ови ученици су извукли цедуљице са примерима одговорног понашања
Ови ученици су извукли цедуљице са примерима неодговорног понашања

Ученици су за примере одговорног понашања навели следеће тврдње:
·         Одговорна особа подиже руку  када учитељ постави питање.
·         Одговорна особа неомета друге на часу.
·         Одговорна особа слуша на часу.
Ученици су навели и следеће примере неодговорног понашања у школи:
·           Неодговорна особа омета час.
·         Неодговорно је када се гађамо папирићима.
·         Неодговорно се понашамо када задиркујемо једни друге.
Други корак:  Следи разговор о тврдњама које су групе записале. Обједињују се одговори ученика, а потом се решава тест личности који се налази на следећем линку:http://www.famoza.net/da-li-si-odgovorna-osoba-ema-nam-salje-svoj-test-licnosti/ Тест се решава на тај начин што учитељица прочита понуђене тврдње и дискутује се о њима. Селектовати ону која указује на одговорно понашање.

Трећи корак:  Изводи се игра под називом „Где је моје насеље“. Игра се изводи на тај начин што један учeник на челу има кружић црне боје, а остали имају по један кружић или црвене или жуте боје.Ученик не зна које му је боје обележје на челу (држао је затворене очи док му је учитељ то траком залепио на чело).  На два различита краја пода учионице имамо два нацртана круга: црвене боје и жуте боје. Кругови симболизују насеље. На знак учитеља ученици искључиво користећи пантомиму покушавају да пронађу своје насеље а a oна зависи од обелжја на челу. Ученик са црним кружићем не припада ниједној групи.  Када се игра заврши следи разговор користећи следећа питања: На који начин сте друговима давали знак да не припада вашем насељу? Како се по вашем мишљењу осећала особа са црним кружићем на челу? Када сте били грубљи: када сте били сами или на крају када сте пронашли своје насеље? Шта је утицало да на крају будете грубљи?
На последње питање ученици су дали врло занимљиве одговоре. Навели су да у групи често имају потребу да се „праве важни“ и када су у групи осећају се јачим, па зато постају грубљи према појединцу.
На основу ове етапе извести закључак да група често подстиче појединца да се неодговорно понаша. Тада појединац мање пажње посвећује властитој одговорности.


Четврти корак:  Ученици наводе по један примере ситуација одговорног и примере ситуација неодговорног понашања.
Навели су следеће тврдње:
·         Одговорна особа се здраво храни.
·         Одговорна особа води рачуна шта облачи када долази у школу.
·         Одговорна особа води рачуна о хигијени своје одеће.
·         Неодговорна особа касни на час.
·         Неодговорна особа не памти шта има за домаћи задатак.
Пети корак:  Разговор о следећој проблемској ситуацији:
Марко је дечак који има жељу да у школи што више научи и уради што више задатака, али остали ученици су повремено бучни и увек нешто питају.  Марко је у дилеми: желео би да што више научи у школи, али понекада није у ситуацији да се сконцентрише . Код куће би у том случају имао више времена за домаћи задатак, али не би имао времена да се игра. Помозите му  да овај проблем реши. Напишите му савете како да на часу што више задатака уради.
Када је завршено читање ове приче већина ученика је коментарисала да Марко не треба да обраћа пажњу на друге ученике.
Фронталним обликом рада се разговара о томе које су предности а који су недостаци рада на часу односно код куће.
Као предност рада у школи ученици су навели да у школи имају такмичарску атмосферу, рад са вршњацима и помоћ учитељице, а да је недостатак рада у школи повремена галама која их понекада омета да раде. Сви су се сложили да је корисно што више радити код куће јер тако остаје више времена за игру после школе.
Као предност рада код куће навели су апсолутну тишину током рада.
Шести корак: Разговор на тему: Колико сам ја одговоран за властити успех у школи. Методом разговора доћи до закључка да ученици треба сами да одаберу колико ће на часу напредовати. Свако треба да ради сопственим темпом. Записује се правило: Од мене зависи колико ћу научити на овом часу.
Следи разговор о грешкама у току рада. Води се разговор о томе како се ученици осећау када погреше задатак. Доћи до закључкада се према грешкама треба конструктивно односити и да нам оне служе као показатељ шта код ученика треба оснажити. Истаћи и следећи закључак: Грешка је поклон целом одељењу.
На крају се води разговор на тему: Када и коме треба да се обратим за помоћ  ако ми нешто није јасно?  Разговором доћи до закључка да не смемо ометати друге у току рада, да можемо за помоћ да се обратимо учитељу или другу кога је учитељ одредио за нашег „помоћника“, али то морамо чинити тако да не ометамо друге у раду. Извести и закључак да се за помоћ може обратити тек ако је пажљиво прочитао задатак и детаљно размотрио шта се у задатку од њега тражи. Следећи закључак гласи: Пре него што отражим помоћ пажљиво прочитам задатак и размислим шта се у њему тражи. Не ометам друге док раде.


Методом разговора доћи и до закључка да ученик у току учења мора позитивно да размишља. Истичу се следеће мисли које треба да послуже као водичи:  Ово и није тако тешко.  У овоме има и нешто лепо. Ја ово могу да урадим. Остао ми је само још један задатак.

Седми корак Евалуација часа од стране ученика врши се фронталним обликом рада. Домаћи задатак: У току викенда водити евиденцију и кратко описати ситуације у којима су се ученици одговорно понашали када је у питању израда домаћих задатака. Ученици су на самом крају часа направили тзв. кутију лепоте.То је картонска кутија коју су обложили својим ликовним радовима, а са унутрашње стране направили су од картона преграде. Тада смо једну колону са преградама одредили за одговорност и договорили се да ту ученици убаце примере одговорног понашања које ће евидентирати наредних дана.ШТА СМО РАДИЛИ НАКОН ОВЕ РАДИОНИЦЕ?

 Наредног дана на почетку првог часа  подсетили смо се договорених правила рада са ове радионице. Након тога учитељ на почетку сваког часа саопштава активности које се морају реализовати. На часу српског језика  те активности би у зависности од наставне јединице која се обрађује гласиле: читање и сажето препричавање прочитаног, рад на радним листићима, писање слова (ако је у питању први разред), анализа домаћег задатка, писање реченица са одређеном тематиком и сл. Активности су саопштаване редоследом којим ће бити обављене. Од ученика се тражи да сам процени колико активности може за један наставни час да уради. Такође  се саопштава да ће сваки ученик  на крају часа добити плус уколико уради већину задатака за које се пријавио. Улога учитеља у овом делу часа јесте да на  дискретан начин помогне ученику да процени своје способности, одабере задатке  и да му омогући да исте у  току часа уради. Ово смо практиковали целе наставне недеље на часовима следећих наставних предмета: Математика, Српски језики Свет око нас (Природа и друштво). Овакав начин рада допринео је следећем: ученици су били мотивисани да раде, имали су циљ, учили су се одговорности и више су били самостални (договор је био да помоћ траже тек након што пажљиво прочитају задатак и размисле шта се у задатку тражи).  С обзиром да смо током радионице истакли да одговорна особа не омета час ине упада другима у реч постављен је и задатак да се сваки пример пристојног понашања, неометања рада других и упадања у реч награди плусом. На тај начин битно се утицало на дисциплину али и на стварање пријатне радне атмосфере. Овакав начин рада показао се корисним и  са ученицима који споро раде јер су се и они трудили да остваре циљ који су сами себи поставили.
На крају сваког наставног дана ученици су евидентирали  наставне ситуације у којима су се одговорно понели и цедуљице убацивали у кутију лепоте. Највећи број се односио на чињеницу да су доста научили на самом часу. За домаћи задатак имали су да сваког дана прибележе бар једну ситуацију одговорног понашања према другима.
 Наредних неколико дана били су резервисани за лепоту око нас. Ученици су имали задатак да прибележе шта им се то лепо десило у школи, напојединим часовима, као и шта је то лепо у природи која нас окружује. Сваки пример би записивали и убацивали у кутију доброте. На часовима српског језика анализирали су текстове са аспекта лепоте. Постављено им је питање шта је у неком тексту лепо и како то нама може бити од помоћи.Радионица „Захвалност“
 (Радионица је одржана 20. јануара 2017.)


Циљ радионице јесте освестити значај захвалности и указати ученицима на чињеницу да захвалност према себи и другима у наш живот уносе позитивне промене и успех. У оквиру задатака часа расветлити на чему индивидуа може бити захвална самој себи, затим на чему може бити захвална школи и на на чему може бити захвална породици као примарној групи. Коришћена је метода разговора, а од наставних облика коришћен је фронтални и индивидуални облик рада. 

  Сценарио за час


1.корак:  Разговор о томе шта је захвалност врши се фронталним обликом рада, а затим следи  записивање интересантних одговора. Наводимо неке примере.

  
2. корак: Дискусија на тему: Шта је то што имате и задовољни сте тиме?И ова активност се реализује фронталним обликом рада и записују се сви одговори ученика.3. корак: Разговара се о томе како се осећамо када смо некоме захвални за нешто и како се осећа тај коме се захваљујемо. Закључак гласи да захвалност уноси добре промене и успех. Тада постајемо задовољнији и срећнији јер учимо да уживамо у ономе што имамо.


4. корак: Писање писма захвалности себи и другима врши се индивидуалним обликом рада.5. корак: Активност "Море-острво" изводи се фронталним обликом рада. Игра се изводи по принципу "музичких столица" с тим што се користе новине уместо столица. Новине се налазе на поду. 
 Игра се изводи два пута: први пут сваки ученик игра за себе, а други пут сви се држе за руке и имају задатак да једни другима помогну да на договорени знак стану на новине.


Након тога се разговара коме су били захвални први пут а коме други пут и шта је лепо у томе што су игру други пут изводили држећи се за руке.

6. корак: Писање писма захвалности нашим великанима и ликовима који су обележили детињство ученика врши се индивидуалним обликом рада.

  7. корак:  Активност "На чему смо захвални природи" такође се врши фронталним обликом рада. Добили смо следеће одговоре: дарује нам снег, санкање, Снешка Белића и грудвање зими, а море, купање, одлазак у бању "Ждрело" и сунце лети. Тога дана дувао је јак ветар и време није баш било пријатно за боравак на отвореном. Ипак, разговором смо дошли до закључка да и у таквим условима можемо природи бити захвални јер нам је ветар омогућио да се покрене ветрењача коју смо направили прњтходних година. Изашли смо  у школско двориште да то и испробамо. Радионица „Лепота у нама и око нас"


 (Радионица је одржана 31. јануара 2017.)

Циљ радионице јесте систематизовање онога што је рађено у претходним активностима и повезивање у јединствену целину. Од метода тада коришћене су метода разговора и метода практичних радова. Доминирао је индивидуални облик рада, а у појединим етапама часа и фронтални облик рада.

Сценарио за час


 1. корак: Сваки ученик добија хамер и задатак да напише и украси своје име, да из кутије лепоте узме све оно што је убацио у претходном периоду и да све те садржаје повеже у јединствену целину. То је изгледало овако:

Корицу су радили сви заједно. Давали су предлоге и смењивали су се у изради корице.

 2. корак: Појединачна решења ученика повезана су у јединствену целину. Добили смо"књигу" под називом "Лепота у нама и око нас". Погледати ОВДЕ.


Да... Сећам се трибине "Одговорно живљење" коју је Жана организовала у Пожаревцу. Неколико пута је поновила да све зависи од нас самих. Упознајмо зато себе и све оно што нас окружује. Пронађимо смисао и лепоту живљења. Овим радом показала сам  и ученицима и себи да и рад у малом комбинованом одељењу са малим бројем ученика може бити врло продуктиван и користан.
За крај линк који пронађох
http://www.psihologijauspehaplus.com/2017/04/zahvalnost-nacin-zivota-lujze-l-hej.htmlНема коментара:

Постави коментар