O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 22. март 2017.

Радионица "Од најлон кеса до креативног процеса"

Радионица под називом "Од најлон кеса до креативног процеса" одржана је 17. фебруара 2017. године на часу одељењског атарешине. Циљ радионице био је стицање знања о својствима најлона, уочавање у које се сврхе најлон може користити, као  и креативно искоришћавање најлона у школским условима. Комбиновани су сви облици рада, а од метода коришћена је метода разговора, метода усменог излагања, метода демонстрације и метода практичних радова.
                                         
                                 СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
 1.АКТИВНОСТ: Разврставање  отпада који су ученици донели по договору са претходног часа врши се фронталним обликом рада.

 2.АКТИВНОСТ: Решавање укрштенице чије је решење реч НАЈЛОН -фронтални облик рада.


3. АКТИВНОСТ: Својства  најлона се  уочавају комбинацијом индивидуалног и фронталног облика рада (кристи се најпре мождана олуја, а потом се искуства размењују фронталним обликом). Испитали смо и како се најлон понаша када га запалимо.
Констатовали смо да је најлон вештачки материјал, водоотпоран и мале масе.
4. АКТИВНОСТ: Разговарали смо о томе у које се сврхе најлон користи и сачинили списак намирница које се пакују у амбалажу о разних врста најлона.

5. АКТИВНОСТ:  Ученици су добили информације о историји употребе најлона (проналазак најлона, употреба у војне сврхе за израду шатора и падобрана,  израда тзв. најлон чарапа и сл.).

6. АКТИВНОСТ: Од најлон кеса правили смо луткице.  Најлон кеса се исправи и исеку дршке, а онда се  доња половина кесе исече на 12 вертикалних трака.
 Горњи део кесе искористити за обликовање главе. Убацити отпдад (папир, новине, кесе, текстил, вуну...) и везати траком.
Вертикално исечене траке искористити за прављење руку (2 пута по 3 траке) и ногу (исто 2 пута по 3 траке).


  Од остатака најлон кеса или од другог материјала лутки направити капу, мараму, шал или други одевни детаљ, односно очи, нос и уста.  7. АКТИВНОСТ: Сазнања о најлону сумирали смо израдом странице књиге "Од смећа до врхунских умећа".

Мотивисан радом у школи Михајло је код куће уз помоћ старијег брата направио метлу од најлон кесе.