O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 30. мај 2017.

Новчане награде поводом Дана школе

Поводом Дана школе новчано је награђен ученик Ђорђе Јовичић, али и учитељица.


Од првог слова до наслова

Поводом Дана школе ученици су израдили одељењски часопис под називом "Од првог слова до наслова". Овом активношћу промовисан је рад одељења током текуће школске године. Часопис обилује фотографијама којима је овековечен избор председника одељења, фотографијама о активностима поводом Дечје недеље, као и поводом спортске недеље. Саставни део часописа су и активности поводом Нове године, а пажња је посвећена и екскурзији, као и сарадњи са одељењем у Рибару. Посебно су занимљиви и ученички радови (ликовни и лирерарни), као и фотографије продуката под називом "Од смећа до врхунских умећа". Часопис садржи и специјне додатке у виду ручно израђених књижица од стрне ученика. Реч је о "Букбару дечјих права" као и  тематском речнику о пролећу. Са страница часописа смеше се и симболи одељења (химна и лого). Часопис погледати на