O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

субота, 28. октобар 2017.

Радионица "И даље смо у свету трговине"


Радионица под називом "И даље смо у свету трговине" реализована је са четвороразредним комбинованим одељењем и трајала је један школски час. Активност представља наставак радионице под називом "На реду је трговинска писменост" и имала је за циљ указивање  на:
  •  значај трговине у свакодневном животу;
  • особине које мора поседовати продавац;
  •  аспекте квалитетног рекламирања производа у циљу остваривања што већег профита;
  • основна начела успешног организовања сајмова, вашара и других манифестација на којима се врши купопродаја узимајући при том у обзир услове у којима функционише наше одељење.
Овако дефинисаним циљевима желели смо да ученике припремимо за активно укључивање у друштвени живот и да их оснажимо и као дистрибутере и као потрошаче одређених друштвених производа. Ово је један од начина да се, између осталог, ученици припреме и за живот у глобалном друштву.
Комбиноване су метода разговора и метода писаних радова, а од наставних облика комбиновани су фронтални и групни облик рада. Као резултат ове радионице настао је постер под називом "Трговина" и исти представља синтезу претходних етапа.

 СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Час је започет омиљеном игром ученика под називом "Вешалице". Иза цртица скривала се реч ТРГОВИНА.


2. КОРАК: Користећи мождану олују ученици су се подсетили онога што о трговини већ знају, а потом су се размењивала искуства и о значају трговине у свакодневном животу. На крају ове етапе изведен је закључак да је сваки појединац део сложеног процеса трговине  било као продавац или као потрошач.


3.КОРАК: На располагању су биле цедуљице са потенцијлним особинама продаваца. Ученици су добили задатак да их категоризују. Понуђене  су две категорије за сврставање:😉 и 😒. По договору ученици су продавцима са категоризованим особинама дали имена Срећко и Намћорко. Уследили су и закључци о томе са ким би се од њих у реалном животу требало идентификовати. 

4.КОРАК: Фронталним обликом рада разговарало се о начелима успешног рекламирања конкретног производа. При том је као очигледан пример узет новогодишњи украс као производ  који ће се сигурно наћи на нашим штандовима поводом Нове године.

5.КОРАК: О правилима организовања купопродаје разговарало се, такође фронталним обликом рада.

У том контексту договорено је да се до наредне радионице ученици распитају о могућим начинима информисања јавности о организовању купопродаје..
6. КОРАК: Сазнања о пословању која су стечена на овом часу обједињена су израдом постера.
 На самом крају ученици су добили задатак да се код мештана и рођака распитају о томе који би ученички производи, према њиховом мишљењу, били најтраженији на предстојећој манифестацији.