O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 05. октобар 2015.

Светски дан учитеља

"Учитељ мора волети свој тешки, али часни рад. 
Без љубави, без тога да се сав преда 
и свом душом врши свој посао,
 васпитачка делатност биће формална,
 чиновничка и, најзад, 
не може имати жељених резултата 
и дубоког утицаја на дете."
Ушински