O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 03. децембар 2015.

РАДИОНИЦА „МИ МИСЛИМО РАЗЛИЧИТО“

Циљ радионице јесте подстицање ученика на  слободно заступање сопственог мишљења и става, као и разумевање и толерисање  другачијег става и мишљења.

         СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.АКТИВНОСТ: Ученици добијају задатак да за овај час сликом односно цртежом прикажу како се осећају у овом моменту. Следи разговор о симболима и констатовати да се ти симболи разликују јер се разликују и наша тренутна осећања. Симболи се разликују и по бојама које су коришћене за њихову израду.
2. АКТИВНОСТ: „Круг наших потреба“ -  у циљу „размрдавања“ и разбијања монотоније  ученици седе у облику полукруга и размењују искуства о потребама које имају. Следи закључак да се људи (ученици) разликују и по потребама.
3:АКТИВНОСТ: Можданом олујом  „излистати“ по чему се још ученици разликују. Следи размена искустава  по принципу  имаш право да саопштиш само ону разлику коју нико од другова пре тебе није споменуо.
4. АКТИВНОСТ:  „Имам право на став“ је назив следећег корака. Изабрали смо причу „Врабац и ласте „ Лава Толстоја. Прочита се ученицима уз задатак да размисле чији су поступци из ове приче за оправдати а чији су за осуду. На поду имамо нацртана два круга: један зелене и један плаве  боје. Задатак ученика је да  стану у зелени круг ако оправдавају врапца, а у плави ако оправдавају ласте.
5. АКТИВНОСТ: Образлажу се ставови, а потом следи разговор о томе како се треба понашати према онима који имају другачије мишљење од нашег.
6. АКТИВНОСТ: Записујемо  поруке, а потом ученици вреднују час.