O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

петак, 15. јануар 2016.

EMПАТИЈА

Идеју за реализовање радионице под овим називом преузела сам са линка http://mementoprijateljstva.weebly.com/radionice.html и прилагодила је структури одељења у коме радим.
 Циљ радионице јесте неговање прихватљивих облика понашања у интеракцији са другима, разумети шта значи емпатија и схватити улогу емпатије у ненасилној комуникацији.

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.корак : Кроз разговор објаснити шта значи реч емпатија.
2.корак : Дате су следеће ситуације:
 Сутра имаш тест из математике.
Неко ти се подсмева због гардеробе.
Освојио си прво место на такмичењу из математике.
Неко те је назвао погрдним именом.
У оптицају су 4 могућа осећања: љутња, радост, туга и страх.
При читању ситуације ученик мора да се определи за једно од наведених осећања. Ако постоје разлике у опредељивању ученика,  успоставити дискусију  са циљем да се група која мисли другачије уживи у осећања друге  групе и да објасни како се други осећају и наведу могуће разлоге због којих се они тако осећају.

3.корак: Евалуација часа је последња етапа часа.