O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

субота, 18. јун 2016.

Пленарни део Сабора учитеља

Дана  18. јуна 2016. године у просторијама Економског факултета у Београду одржан је тридесети по реду Сабор учитеља. Циљ Сабора учитеља јесте упознавање учесника са актуелним темама из области васпитања и образовања и развој професионалних компетенција учесника у области општеобразовних и изборних предмета, планирања наставе, ваннаставног и инлкузивног образовања, као и упознавање учесника са актуелностима у области образовања и васпитања, подстицање примене нове методологије у настави кроз презентацију и размењивање примера добре праксе и мотивисање учесника за примену иновација. Присутнима се на самом почетку обратила Наташа Николић Гајић, а потом и Зорица Вукајловић.
Наташа Николић Гајић
Зорица Вукајловић
Част да отвори скуп припала је Зденки Рајковић, председници Друштва учитеља Новог Сада. Она је присутне упознала са активностима СУРС-а међу којима су и:
  • Саветовање под називом „Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној школи“ ;
  •  Пројекат „Инклузија у пракси“;
  •  Скуп у Ариљу „Учитељи кажу" и
  •  Часопис „Учитељ“.

Зденка Рајковић
О стручном  усавршавању запослених у образовању говорио је представник Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитања.

О инклузивном образовању говорила је Гордана Цветковић. Поменути аутор је говорио о стању у образовању пре 2009. године,  затим и о ефектима промена образовне политике, о акционом плану за наредни период и сл.

Гордана Цветковић
О завршном испиту из угла учитеља говорила је Драгана Станојевић. Приказани су задаци са завршних  испита за чије је решавање потребно знање које се стиче током разредне наставе. Говорило се и о функцијама завршног испита, врстама и значају извештаја са завршних испита, као и о томе на који се начин исти могу користити за побољшање васпитно-образовног рада.

Врло занимљиву презентацију о формативном оцењивању учесницима је приказала Јасмина Ђелић.

 
Љиљана Лајовић је говорила о коришћењу дигиталне технологије. Ставила је посебан акценат на дигитално насиље, као и на дигиталну писменост која подразумева техничка знања, критичко и креативно коришћење интернета.

 

Гордана Вујисић је говорила о активностима МУП-а у циљу сузбијања дигиталног насиља.
 

Говорило се и о стандардима и исходима, плану уџбеника и стандардима квалитета уџбеника, као и о коришћењу ICT  у настави.


Говорило се и о заштити животне средине, као и о конкретним активностима које су поједине школе предузимале у циљу очувања животне средине.
 

На крају приказани су резултати  „IT каравана".

 
Све у свему, врло занимљива излагања еминентних стручњака и дивно дружење са колегама.