O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 27. септембар 2016.

И још неки детаљи са наших часова


Свеске првачића
Свет око нас  -  Јесен
   

Сјајан начин да се разговара о плодовима јесени и активностима људи током овог годишњег доба.  Радили смо  по концентричним круговима ( први и други разред).

И још нешто од нас...

Успела сам да при обради насеља у првом разреду за уочавање сличности и разлика  између села и града користим Венов дијаграм. На извесне потешкоће у смислу писања наилазе они ученици који спорије читају и пишу. Тај се проблем, међутим, може решити применом слика уместо речи.

Писмени задатак из српског језика такође смо радили на мало другачији начин. Ученик је имао задатак да сам напише план описивања и то је саставни део оцене. 
При анализи рада коришћена је тзв. паукова мрежа.
Када је рађен исправка ученик је имао задатак да рад трансформише тако да се уместо јесењих слика сада појављују слике пролећа.