O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 24. март 2016.

Радионица „Пружи ми руку“

Циљ активности јесте развијање комуникацијских вештина ученика и подстицање етичких димензија понашања ученика.
Сценарио за час

1.КОРАК: Води се разговор о томе  шта све руке могу и какве могу бити.  Записати одговоре ученика.

2.КОРАК: Сваки ученик добија папир из блока и задатак да нацрта нешто што би симболизовало пријатељска осећања према другима (птица, цвет, сунце и сл). Свако ради за себе и услов је да други ученици не сазнају шта ко црта.
3.КОРАК: Ученици стоје у облику полукруга затворених очију. На знак учитеља ученици се „измешају“ (такође затворених очију и без разговора). На знак учитеља са другом до себе размењују нацртани симбол. Након отварања очију разговара се шта који цртеж може да симболизује и погађа ко је то нацртао.

4. КОРАК: Сви ученици стављају на клупу десну руку, а потом се дечје руке међусобно упоређују. Следи међусобно руковање ученика и говори се о значају упознавања  са другима.

5. КОРАК: Цртање дланова и уписивање порука о љубави, племенитости и међусобном уважавању.