O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

субота, 04. новембар 2017.

Примена образовне технологије у комбинованом одељењу

У "Просветном прегледу" објављен је још један рад из наше учионице који говори о предностима примене образовне технологије у овим одељењима.

Педагошка пракса, XXXIV, број 1006, стр. 5,6. и 7
Просветни преглед, 26.10.2017, година LXXII, број 2741 (29)