O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Материјали за вежбање


Годишња провера знања из књижевности

Реченице и речи-трећи разред

Научили смо о текстовима


Графомоторичке вежбе,материјал са интернета, 1.разред 

Писање имена, презимена и надимака (2. разред) и Речи које означавају место, време и начин вршења радње (3. разред)

Текстови „Зна он унапред“ (2. разред), „Телевизија или школа“ (2. разред) и "Свијету се не може угодити“ (3. разред) 


Избор из поезије Милована Данојлића 

Вежбе читања и писања 

Писање речце НЕ и ЛИ

Правопис-писање имена празника, наслова књига, прича и песама

Велико слово у писању назива часописа, књига, прича и песама

Врста и служба речи у реченици

Припрема за проверу знања (реченице, именице, глаголи, ...)

Значења речи

Језичка култура

Именице-петоминутна провера

"Седам прутова"

"Ветар и Сунце"

"Чик, да погодите око чега су се посвађала два златна брата"

Захтеви за израду писаног састава

Вук Караџић

Значења речи

"Марко Краљевић и бег Костадин"

"Марко Краљевић и орао"

"Стари Вујадин"

Тест (граматика) је преузет од БИГЗ-а, прерађен и постављен овде да би ученици могли да вежбају.

Писци

Језичка култура

Значења речи

Значења речи

Разумевање прочитаног текста-први разред, текстови преузети из разних Буквара

"Изокренута прича", Бранко Ћопић

Разумевање прочитаног текста, БИГЗ

МАТЕМАТИКА


Рачунске приче са летовања (сабирање и одузимање без прелаза)- 2.разред


Множење и дељење, 3. разред

Сабирање и одузимање до 100, 1. разред (материјал је преузет са интернета)

Иницијални тест за први разред (материјал је преузет са интернета)

Једначење са множењем, 2. разред (материјал са интернета)

Множење и дељење, 3. разред (материјал са интернета)

Одузимање 32-5

Скуп природних бројева

Бројевни ребуси

Задаци нумерације

Петоминутна провера

Зависност разлике од промене компонената

Припрема за писмени задатак

Писмени задатак

Jeдинице за мерење површине

Мерење запремине

Површина

Запремина квадра и коцке

Трећи писмени задатак 

Разломци (део задатака преузет је са сајта "Испеци па реци")

Одузимање двоцифрених бројева

Мерење и мере (1. разред)

Усмено сабирање и одузимање, 3. разред

Одређивање непознатог броја-први разред, преузето од "Фреске"

Јединице за мерење површине (ИК БИГЗ)

Множење и дељење, трећи разред (ИК БИГЗ)

Дељење, 2. разред (ИК БИГЗ)

Разломци, 3. разред (ИК БИГЗ)

Таблично и вантабкично дељење, други разред, преузето са интернета и прерађеноСВЕТ ОКО НАС/ПРИРОДА И ДРУШТВО

Мој завичај Моја домовина-део света 

Национални паркови-4. разред

Упознајмо реке Србије-4. разред

Упознајмо климу Србије (4. разред)

Рељеф Србије (4. разред)

Мало равно, мало неравно (2. разред) и Саобраћајнице у мом насељу (3. разред)

Грађани Србије и свет (4. разред) и Насеља мога завичаја (3. разред)

Чиме се људи баве (3. разред) и Права и дужности државе Србије и њених грађана (4. разред)

Од чега зависи брзина кретања тела (2. разред)-запис у свесци након обрађене наставне јединице

Становништво Србије (4. разред) и Језера и бање (4. разред)

Временске одреднице

Оријентација на карти и стране света

Oријентација у простору (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Рељеф и воде у крају (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Становништво (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Временске одреднице (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Деценија (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Мерење времена (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Месеци и дани у седмици  (преузето са интернета и прилагођено потребама рада у мом одељењу)

Знамените личности

Насеље некад и сад

Сналажење у насељу

Трагови прошлости  

Човек ради и ствара

Прошлост српског народа

Прошлост српског народа

Настанак српске државе

Србија у Првом светском рату

Живот у Србији крајем 19. века

Плута-тоне

Наше наслеђе

Магија растварања-3. разред

Истражујемо природне појаве

Светлосна пропустљивост и сенка (4. разред) и Временске прилике (3.разред)

Својства материјала одређују њихову употребу и Запаљиви материјали и заштита од пожара

Покретање и кретање тела

Пређени пут

Колико дуго живе биљке

Различити облици кретања (3. разред) и Некад мораш и стати (4. разред)

Материјали и њихова својства  (са интернета)

Упознајемо рељеф Србије (3. разред)

Празници (2. разред)

Наше наслеђе

Три стања материјала-мини тест

Материјали, други разред, преузето са интернета

Нежива природа (преузето са интернета и прилагођено потребам мог одељења)

Иницијални тест за четврти разред (преузето са сајта Зелене учионице)

Иницијални тест за трећи разред (преузето са сајта Зелене учионице и прилагођено)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музички појмови"Ми идемо преко поља"

"Пред Сенкином кућом"

Нота ДО

"Док Месец сја"

Тест (преузето са интернета и прилагођено потребама мог одељења)

"Тетка Метка"

"Дед и унук"

"Боса Мара Босну прегазила"

"Девета руковет"

Тест 1(преузето са интернета)

Тест 2 (преузето са интернета)

Тест 3 (преузето са интернета)

Тест 4 (преузето са интернета)

Материјал из уџбеника

"Дечја симфонија", интервали

"На слово, на слово"

Текст песме "Пролећно коло"

Чајковски

Текст песме "Медвед Брундо"

Текст песме "Висибаба"

Текст песме "Зелени се, јагодо"

Кукавица

Коњске трке

Сад је већ велика

Вуче, вуче, бубо лења-латиница

Вуче, вуче, бубо лења-оба писма

Рибар

У градићу под планином

"Бубањ зове"

 " С оне стране Дунава"

Текст песме "Људи ликујте"

Текст песме "Пролећна песма"

"Несташни дечаци"

"Принцеза", "Једном у сну" "Зелени рукави"

"Кукавица", из Аустрије

"Јесен", "Лазара мајка карала"

Музички инструменти

"Бумбари и пчеле"

Фрула, флаута, Бах

"Пред Сенкином кућом"

Инструменти

Фотографије (инструменти, виолински кључ, микрофон)

Обредне песме

Песма "Кокошка"

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Кућа

Стари занати

Превоз терета и путника

Празници

Занати који се баве прерадом вуне

Кућа

Кућа

Традиционални занати

Кликните за додатни материјал!

Нема коментара:

Постави коментар