O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 21. јануар 2016.

Радионица "Сарадњом до решења проблема"

Идеја за радионицу је преузета са

Циљ радионице јесте  објашњавање  начина ненасилног решавања сукоба и примена истих у решавању сукоба.

 СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.КОРАК:  Разговара се о начинима решавања сукоба који су понуђени на претходним часовима грађанског васпитања. Реч је о: негирању проблема, продубљивању проблема и о изражавању себе.  Прави се разлика између наведених начина, истичу се предности и недостаци.
2.КОРАК: Формирати парове ученика. Врезати им марамом доминантне руке. Потом  се парови надмећу у лепом цртању (тема се бира према интересовањима ученика). Рад треба и обојити. Пре него што парови почну са радом разговарати о могућим начинима решавања овог „проблемчића“ – договор, сарадња, не бити себичан, емпатија, схватити да ни другу није лако, јасно нагласити шта током рада смета,  принцип „попусти мало ти, мало ћу ја“...
3.  КОРАК: Дискутовати о радовима и записати запажања ученика.

4.  КОРАК: Евалуирати час.