O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 29. децембар 2016.

Рециклажа није гњаважа

У раду са ученицима нижих разреда могу се користити различити материјали из окружења. Материјали могу бити различитог порекла, a нарочито су за коришћење погодни  разни  отпадни и непотребни материјали из домаћинства. Могу се користити на различите начине и у различите сврхе. Користе се у настави Ликовне културе, у настави Народне традиције, настави Природе и друштва односно Света око нас а повремено се могу користити и у настави осталих  наставних предмета.

Материјали се најчешће користе у оквиру наставе Ликовне културе а такву могућност нарочито пружају  следеће наставне теме у оквиру поменутог наставног предмета:
·        Изглед употребних предмета (1. разред),
·        Преобликовање предмета њиховим спајањем (1. разред),
·        Индивидуално коришћење материјала за рад (2. разред),
·        Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (2. разред),
·        Коришћење различитих материјала за компоновање (3. разред),
·        Везивање облика у тродимензионалном простору и равни (4. разред).
 При реализацији садржаја ових наставних тема ученици могу користити следеће материјале: разне врсте амбалаже (кутије од тврдог и меког картона, пластичне боце, амбалажа за паковање јаја), чаше од јогурта, чепови од пластичних флаша, стаклене флаше и тегле, ролне од папирних убруса, најлонске кесе. Ученици воле и рад са старим предметима: старим тацнама и чашама, неискоришћеним керамичким плочицама, старим дисковима, црепом, а солидну примену у настави овог предмета налазе и разни плодови воћа и поврћа. Кукуруз, пасуљ, жито, опране и осушене љуспе јајета, пресовано лишће, кукурузовина, жир и  вуна само су неки од материјала биљног и животињског порекла који се могу користити за преобликовање у нове форме. Песак, каменчићи, разне врсте текстила, чачкалице разних величина, дугмад, перле такође су веома занимљиви ученицима за рад и предност њихове примене је у томе што се лако могу набавити у неосредном окружењу.
Наведене материјале деца могу преобликовати у разноврсне нове целине. Кукурузовина, картон, најлон, унихоп чарапе и текстил одличан су материјал за израду разних врста лутака. При њиховој изради ученик се ставља у ситуацију да манипулише материјалима, да о њима сазнаје на основу конкретних манипулативних активности, „дозвољено“ му је да користи алате, да сече, кроји, да шије и да купљену играчку замени оном коју је сам  или уз нечију помоћ направио. Картонска амбалажа је веома погодна за израду луткарског позоришта, костима, макета насеља, акваријума, шума и сл. Ученици воле да овакве кутије украсе разним додатним материјалима (украсним папиром, фолијом, гранчицама...).
Керамичке плочице , цреп, дискови, тацне, стаклене чаше, флаше, тегле, боце од парфема и сијалице одлична су подлога за исказивање сликарског талента ученика, а веома занимљивим се показало и сликање на камену. Картонске ролне (више и ниже) могу послужити за прављење дрвећа, сталака за оловке, замака, разних животиња (жаба, зечева, лептира, меда, прасића, пчелица, рибица, слепих мишева, хоботница), Снешка Белића, разних луткица, украса за јелку и сл. И чепови од пластичних боца одличан су материјал за  експериментисање. Њиховим комбиновањем са хамером у боји могу се направити разне животиње попут лава, куце, маце, рибе, а може се направити и цвет, дрво или кућа  која се лепи на одговарајућу подлогу (стиропор, картон, тања дрвена плоча). Стиропор је посебно погодан и захвалан за коришћење  јер се лако сече, а делови се у целину могу повезивати чачкалицама, лепком за дрво или чиодама.
Ученицима се могу дати и покварени електрични апарати (фен за косу, решо, миксре, миксер) и захтевати од њих да промене њихов изглед и употребну вредност.
Пластична амбалажа је погодна за рад јер може послужити за израду разних лутака, звечки, робота, саксија за цвеће, касица, чаша за оловке, а девојчицама је посебно интересантно прављење и лакирање наруквицаод пластичних боца. Дечаци од пластичних боца најчешће праве разне летилице, авионе и необична возила.
Од најлонских кеса могу се правити  лутке различитих величина, а провидна најлон кеса може бити и одлично средство за облагање разних врста слика. Они вичнији од најлон кесе могу исплести и разне употребне предмете, а нити од најлон кесе могу послужити и уместо вунице за ткање.
Од текстила ученици могу израдити разне лутке, могу да га користе за колаж технику, али и за правњеље  завеса на луткарском позоришту. Од текстила ученици могу „кројити“ разне одевне предмете и „шити“ јогран на часовима предмета Народна традиција. Крпењаче су такође омиљене код ученика и њихова израда је могућа  када се говори о играчкама наших предака.
Веома занимљиви и подстицајни  су  и материјали из природног окружења: лишће, кестење, жир,  плодови шипка, орах, поврће и воће, клип кукуруза, кукурузовина, гранчице дрвета и сл. Од јесењег лишћа могу настати праве уметничке креације. Може се из жира, раха и плодова шипка могу се направити гусенице, коњићи, меде и друге животиње у зависности од  инпирације ученика.  Нарочито се код ученика високо котирају креативне радионице са воћем и поврћем. И од ових плодова се могу креирати разне животиње: прасе од главице купуса, овца ок карфиола,  коњић , меда и јеж од кромпира, миш од главице црног лука, риба од банане, јеж од тикве и сл.

Корисно је повремено у раду користити и жицу лаку за савијање, сечење и спајање. Може послужити за низање делова неке целине, али се може искористити да се од ње обликује цвет или лептир који се после облаже унихоп чарапама у разним бојама. На овај начин ученицисе упознају и са начинима обраде жице, као и основним алаткама које се у ту сврху могу користити. У настави математике жица је одлично средство за приказивање дужи, модела правоугаоника и квадрата. Жичани модели правоугаоника и квадрата нарочито су подесни за часове на којима се стичу знања о обиму правоугаоника и квадрата. Од лако савитљиве жице ученици могу направити и орнамент за капију или ограду чиме се успоставља корелација између  наставе Ликовне културе  и наставе Народне традиције. О корелацији  ових наставних предмета  могуће је говорити и када је реч о врстама кућа, бунарима, посластичарском, бојаџијском, корпарском и другим занатима. Од штапића са сладоледа могу направити кућу налик данашњој талпари, а од палидрваца кућу налик брвнари. На исти начин се може направити и сантрач око бунара. Од теста ученици могу креирати разне „посластице“, а од искоришћених лименки  могу уз помоћ одрасле особе направити саксију за цвеће, сталак за оловке, лонче за воду и сл. На тај начин се ученици упознају са основама обраде лима и лимарског заната.
Суштину бојаџијског заната  ученици могу схватити  манипилишући вуницом и комадима текстила. Могуће је демонстрирати поступак бојења истих луковином, али се може користити и бојење тонером за полудисперзије.
 За израду корпе ученици могу користити папир и новине, а за декорацију рамова за слике и фотографије  могуће је користити дугмиће, зрневље кукуруза, пасуљ, жито, али и уситњене љуспе јајета.
Предност употребе ових и других материјала и предмета су вишеструке. Има их свуда у окружењу те су самим тим лако доступни за набавку и ученицима су занимљиви за рад јер им се пружа могућност  експериментисања. При коришћењу покварених уређаја и апарата  код ученика не постоји бојазан да ће се нешто покварити чиме се подстиче самосталност, самоиницијативност, као и способност комбиновања различитих материјала. Ученици се у оваквим ситуацијама подстичу на давање  предлога и идеја, утиче се на способност планирања, откривања и тражења различитих решења. Овакве активности омогућавају стицање разних практичних и животних искустава и упознавање са основама неких делатности, као и развијање умешности руковања одређеним алатима и умешности обраде разноврсног материјала.  Додајмо на крају да учитељи имају могућност утицања и на естетску димензију личности ученика јер се овим активностима, између осталог, јача осећај за склад и уочавање лепих облика који се адекватним активностима могу преобликовати у јединствену композицију примамљиву за наше око.