O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 18. фебруар 2016.

Стратегија сарадње у решавању сукоба

Циљ радионице јесте  уочавање властите улоге ученика у сукобима са другима, изграђивање толеранције и међусобног разумевања међу ученицима.

Сценарио за час

Први корак: Разговор о насиљу и израда постера о насиљу врши се фронталним обликом рада. Дискутовати о вербалном, емоционалном, физичком, дигиталном  и другим врстама насиља.

Други корак: Мирко није позвао Сашу на фудбалску утакмицу  је проблемска ситуација на основу које треба осмислити причу која је довела до ескалације сукоба. Причу приказати и у виду тзв. степеница насиља. Разговарати о односу насиља и емоција и о томе како пењање уз степенице пооштрава сукобе међу особама. Излистати од чега зависи динамика и јачина сукоба (осећања према тој особи, предрасуде, искуство из прошлости...).

Трећи  корак: Осмислити  другачији завршетак приче тако да важи однос победник- победник (прва верзија) и однос победник-губитник (друга верзија).


Четврти  корак: Следи евалуација часа.