O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

недеља, 26. новембар 2017.

Како одржати дисциплину ученика

Одржавање дисциплине ученика на часовима, а и током трајања великих и малих одмора изазов је са којим се сусрећу бројни учитељи. Искуство показује да су ученици склони да међусобно разговарају за време часа, упадају једни другима у реч, цепају папириће и добацују се њима,прскају водом за време одмора и сл. У излагању које следи наводе се начини који су коришћени у отклањању наведених дисциплинских проблема и који су се у нашем четвороразредном комбинованом одељењу показали као успешни.
Наша учионица била је позната по семафору понашања. Како је он изгледао може се видети са следеће фотографије.
Семафор има три зоне: зелену, жуту и црвену. На почетку заједно са ученицима дефинишу се примери лепог понашања и то је оно што је према нашем семафору стављено у зелену зону. На исти начин дефинишу се и блажи односно тежи прекршаји. Блажи прекршаји стављени су у жуту зону, док се тежи односе на црвену зону. Семафор понашања користили смо на следећи на начин: Ученик је на крају наставног дана добијао зелени картон ако је поштовао правила која смо дефинисали, а ако би начинио повреду добијао би жути или зелени картон у зависности од тога о којој повреди је реч. Ученик  чије је понашање увек оцењивано зеленим картонима добија могућност да на крају месеца учествује у одабиру игара и активности за час наставног предмета Физичко васпитање. Ученицима  који имају жути или црвени картон пружа се могућност "поправљања" понашања на тај начин што ће морати да обаве одређену активност која је у вези са учењем. Која ће активност бити одабрана одређује учитељ. То може бити да се прочита и пред одељењем прикаже одређена књига, брошура или часопис, да се нешто истражи са интернета, да се уради одређени број задатака и сл. Учитељ бира активности у зависности од врсте подршке која је ученику у том моменту неопходна. Ученик који на тај начин успе да "поништи" све црвене и жуте картоне стиче право предлагања и брања поменутих игара. У супротном, ученик може само да учествује у играма које су други ученици предложили и одабрали. Картони се изнова додељују за сваки месец.
У учионици имамо и возић правила понашања.
 Ове године примењујемо тзв. наградне картоне, а идеја за њихову примену јавила се после похађања семинара под називом Програм позитивног понашања. Садржај ових картона можете погледати ОВДЕ.
 Уз мало труда сви ученици су успели да свакодневно добију потпис. У току је договор око организовања часа физичког васпитања- на овом часу као награду ученици могу да бирају игре којих ће се играти.
Направљен је и пано са фотографијама и именима ученика, такође као награда за примерно владање током новембра месеца. Пано стоји на улазним вратима учионице и предмет је позитивних коментара свих посетилаца нашег одељења.
На часу наставног предмета Физичког васпитања проблеми повремене недисциплине нарочито током тимских игара регулисани су на тај начин што је на почетку сваког часа ученицима дата информација шта ће  на оцену коју ће добити на крају часа утицати и то како су се старији чланови тима опходили према млађима, колико су били кооперативни и колико су старији ученици утицали на млађе да научеи примене одређена правила игре. Ово је нарочито корисно у четвороразредним одељењима јер су услови такви да у истом тиму буду и ученик нпр. четвртог и ученик првог разреда, те се може десити да млађи ученици у току игре буду мање ангажовани од стране старијих другова за  гађање, шутирање у гол и сл.

Нема коментара:

Постави коментар