O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 26. новембар 2015.

Радионица „Представимо се симболом“

(Линк са кога је радионица преузета и прилагођена потребама мог одељења је

            Циљ радионице јесте разумети и поштовати друге ученике како би се дао допринос развоју одељенске заједнице као целине и ускладити сопствене потребе и интересе са интересима осталих чланова  групе.

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.КОРАК: Мождана олуја о симболима и њиховом значају у свакодневном животу;
2.КОРАК: Подсећање на симболе које је сваки ученик за себе  на почетку године  нацртао;
3.КОРАК: У пару у кратком временском периоду  нацртати симбол;
4.КОРАК: Представљање симбола пред другима;
5.КОРАК: Уочити разлику између „индивидуалних“ и „групних“  симбола и расветлити евентуалне недоумице  и „проблеме“ око усаглашавања групних симбола;
6.КОРАК: Записати поруке часа;
7.КОРАК: Евалуација


Tим спортиста: Вељко и Ђорђе
Јована и Кристина, заједничко овим двема ученицама је љубав према мору и лету
Група од 3 ученика (због непарног броја присутних ученика направљена је једна група од 3 ученика, а остали су радили у прау): Лука, Андрија и Немања