O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 26. септембар 2016.

Хоризонтално-вертикална интеграција садржаја. Материјали у различитим условима


  • Јовичић, З. (2016): Хоризонтално-вертикална интеграција садржаја. Материјали у различитим условима, Педагошка пракса, XXXIII, број 967, стр. 6Просветни преглед, 15.9.2016, година LXXXII, број 2698 (23).