O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 30. мај 2017.

Новчане награде поводом Дана школе

Поводом Дана школе новчано је награђен ученик Ђорђе Јовичић, али и учитељица.


Од првог слова до наслова

Поводом Дана школе ученици су израдили одељењски часопис под називом "Од првог слова до наслова". Овом активношћу промовисан је рад одељења током текуће школске године. Часопис обилује фотографијама којима је овековечен избор председника одељења, фотографијама о активностима поводом Дечје недеље, као и поводом спортске недеље. Саставни део часописа су и активности поводом Нове године, а пажња је посвећена и екскурзији, као и сарадњи са одељењем у Рибару. Посебно су занимљиви и ученички радови (ликовни и лирерарни), као и фотографије продуката под називом "Од смећа до врхунских умећа". Часопис садржи и специјне додатке у виду ручно израђених књижица од стрне ученика. Реч је о "Букбару дечјих права" као и  тематском речнику о пролећу. Са страница часописа смеше се и симболи одељења (химна и лого). Часопис погледати напонедељак, 22. мај 2017.

Кад се подручна одељења удруже

Ученици четвороразредног  одељења у Изварици са учитељицом Звонимирком Јовичић  11. маја 2017. године  били су гости у издвојеном  троразредном одељењу у Рибару. Циљ ове посете био је дружење и даљи рад на међусобном упознавању ученика ових  одељења.Ученици су поред тога били у прилици да проширују стара и стичу нова знања о животињама повезујући садржаје различитих наставних предмета у јединствену целину, али и да се надмећу у спортским играма које су организоване поводом спортске недеље.
Тога дана  су учитељице Милена Станковић и Звонимирка Јовичић реализовале тематски дан о животињама  пруживши ученицима на тај начин  могућност да повезују наставне садржаје наставног предмета Српски језик, наставног предмета Математика и наставног предмета Свет око нас/Природа анализирали причу „Зец и вук“, други разред је радио на песмама Љубивоја Ршумовића, трећи разред је анализирао текст „Свитац тражи пријатеља“, а четврти разред је радио на садржајима из језика са тематиком о животињама. Час је значајан због тога јер на занимљив начин повезује различите наставне садржаје књижевности и наставе језика. На самом почетку ученици су слушали песму Љубивоја Ршумовића „Вуче, вуче, бубо лења“ која је послужила као мотивација да се започне разговор о Љубивоју Ршумовићу (што је предствљало припрему за други разред), вуку (припрема за први разред) и бубама односно инсектима што је представљало припрему за трећи разред. Четврти разред је укључен у разговор на тај начин што је анализирао врсту и службу речи у наслову песме и стиховима из песме. 
У главном делу часа сви ученици су радили индивидуално или у пару. Ово је била јединствена прилика да ученици истог разреда ових одељења  размене искуства и сарађују у проверавању задатака, а учитељице су биле у прилици да једна другој „демонстрирају“ занимљиве детаље и начине рада у комбинованом одељењу. За ученике првог и трећег разреда организована је компаративна анализа текстова са нагласком на поступке ликова и њихове особине, а ученици другог разреда су добили више песама Љубивоја Ршумовића. Задатак је био да уоче у којим се песмама говори о животињама и шта је специфично за те животиње. Четврти разред је анализирао реченице о животињама, али и друге задатке са  истом тематиком.
У завршном делу часа ученици су радили на задацима са радних листова, илустровали песме или су у пару проверавали тачност задатака.
Час математике је започео такође тематиком о животињама. Ученицима је саопштено да вук Милован хоће да се жени вучицом Милкицом. Међутим, вучица је поставила услов вуку који се састојао у томе да усмено одговори на нека питања о рачунским операцијама, једначинама и неједначинама и геометријским садржајима.  Ово је уједно био и подстицај да ученици одговоре на питања о садржајима који ће се реализовати у главном делу часа. Први разред је на тај начин одговарао на питања о сабирању и одузимању, други о дељењу, трећи о правама и њиховом међусобном односу, а четврти разред о једначинама и неједначинама.
Посебно је био занимљив главни део часа у коме су ученици морали да ураде и конкретне задатке како би помогли вуку да испуни своје љубавне жеље. Први разред је  на овом часу усвојио поступак сабирања двоцифреног и једноцифреног броја чији је збир вишеструка десетица, други разред је вежбао и утврђивао садржаје о дељењу, а четврти о неједначинама. Када је у питању трећи разред главни део  часа је реализован на тај начин што је троје ученика одељења у Рибару ученицима из Изварице показивало како се цртају паралелне праве. Ово је изведено на тај начин јер су ученици из Рибара поступак цртања ових права усвојили два, три часа раније у односу на ученике из Изварице. У наставку су ученици из Рибара помагали ученицима из Изварице да ураде задатке са радног листа у вези са  цртањем паралелних права.
У завршном делу часа сумирали смо фронталним обликом рада оно што је рађено у главном делу часа и коверте са урађеним задацима припремили за вука као доказ да је испунио услов за венчање.
Трећи час је био резервисан за наставнни предмет Свет око нас/Природа и друштво. И на овом часу су реализовани садржаји о живој природи. У уводном делу часа ученици су извлачили цедуљице са загонеткама о животињама и биљкама са задатком да открију о којој биљци или животињи је реч.
У главном делу часа организован је рад по групама и заједнички квиз под називом „Желите ли да постанете бомбоњер“, а у завршном  делу часа сумирани су резултати.

Поводом спортске недеље огранизоване су и спортске активности. Групе у истом саставу као на часу Света око нас/ Природа и друштво надметале су се у игри „Између две ватре“,  а потом су се ученици надметали и у скакању са џаковима. На крају смо се играли и обарања чуњева а као за чуњеве користили смо пластичне боце напуњене водом. Ни фудбал није изостао.На самом крају ученици из Рибара су у знак сећања на ово дружење ученицима из Изварице поклонили ручно израђене наруквице. БРАВО ЗА СВЕ НАС!

понедељак, 15. мај 2017.

Екскурзија

Екскурзија за ученике нижих разреда организована је 14. маја 2017. године на релацији Жагубица-Крагујевац-Буковичка бања-Топола-Жагубица. Акваријум на Природно-математичком факултету, Спомен парк "Шумарице" и Музеј "21. октобар" су локације које смо обишли у Крагујевцу. Били смо у прилици да упознамо рибе слатких вода у горњем, средњем и доњем току реке, али и разне врсте водоземаца.  У Музеју "21. октобар" сазнали смо од кустоса шта се десило на територији Крагујевца у периоду од 19. до 21. октобра 1941. године, а онда смо аутобусом у пратњи овлашћеног водича обишли и Meморијални парк Шумарице. Видели смо "Споменик бола и пркоса", споменик "Кристални цвет",  споменик "Кругови", споменик "Сто за једног", "Споменик стрељаним ђацима и професорима" и друге споменике. Након ручка у ресторану "Рујна зора" у Буковичкој бањи упутили смо се ка Опленцу. Тамо смо обишли цркву Светог Ђорђа-гробницу династије Карађорђевића, а затим и кућу краља Петра, Карађорђев конак, Карађорђеву цркву и Карађорђев споменик.
Акваријум на Природно-математичком факултету у Крагујевцу

Акваријум на Природно-математичком факултету у Крагујевцу

Акваријум на Природно-математичком факултету у Крагујевцу са друговима из Рибара и њиховом учитељицом


Парк у Крагујевцу

Парк у Крагујевцу

Парк у Крагујевцу

Парк у Крагујевцу

Буковичка бања

Буковичка бања

Опленац

Карађорђев конак, у позадини  Карађорђе и супруга Јелена

Макета куће из периода Карађорђа

Карађорђев конак


На тераси Карађорђевог конака

На тераси Карађорђевог конака


Споменик Ђорђу Петровићу