O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Вертикална интеграција садржаја са елементима проблемске наставе

Рад представља вертикалну интеграцију садржаја Света око нас/Природе и друштва у четвороразредном комбинованом одељењу са елементима проблемске наставе. Одабране су наставне јединице:
  • Карактеристичне животиње у окружењу (изглед, станишта, начин живота, брига о њима)-1. разред;
  • Човек као део живе природе и његова улога у очувању природне равнотеже-2. разред;
  • Животне заједнице и међусобни утицаји у животној заједници-3. разред;
  • Рад, производња, потрошња и одрживи развој (увидети везе између коришћења ресурса, примењених технологија и одрживог развоја)-4. разред;
Припрему за час можете преузети ОВДЕ.
Презентацију можете преузети ОВДЕ.


ПРИЛОЗИ

Прилог 1-Филм "Комшија, где ти је разум?!"
(кликните на ЛИНК или сачекајте да се видео учита)

Прилог 2-Сличице за прваке (преузети ОВДЕ)

Прилог 3- Радни лист за 1. разред (преузети ОВДЕ)

Прилог 4- Радни лист 1 за 2. разред (преузети ОВДЕ)

Прилог 5- Радни лист 1 за 4. разред (преузети ОВДЕ)

Прилог 6- Радни лист 2 за 2. разред (преузети ОВДЕ)

Прилог 7- Наставни листић 1 за 3. разред (преузети ОВДЕ)

Прилог 8- Наставни листић 2 за 3. разред (преузети ОВДЕ)

Прилог 9- Филм "У свету природе" 
(кликните на ЛИНК или сачекајте да се видео учита)

Прилог 10-Прича о зечевима (преузети ОВДЕ)


Нема коментара:

Постави коментар