O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

субота, 02. септембар 2017.

Радионица "Под кишобраном пријатељства"
Као наставак радионице "Сарадњом против конфликата" 1.септембра 2017. године реализована је радионица која носи назив "Под кишобраном пријатељства". Радионица је трајала један школски час и имала је за циљ указивање на значај неговања пријатељства, као и на потребу усклађивања сопствених потреба и интереса са заједничким интересима одељења. Радионица је реализована у школском дворишту. Коришћене су следеће наставне методе: метода разговора, метода писаних радова и метода илустрације. Комбиновани су фронтални, индивидуални и групни облик рада. Радионица је реализована поводом поласка једног ученика у први разред.
СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
ПРВИ КОРАК: Након истицања циља часа ученици се представљају на та начин што цртају контуру своје руке и уписују име, презиме, разред, шта највише воле да раде, а они који брже раде цртају и лични амблен. Следи представљање групи.ДРУГИ КОРАК: Ученик Андрија је предложио да знак нашег одељења буде тзв.рука пријатељства.
ТРЕЋИ  КОРАК: Разговор о томе шта значи пријатељство и због чега је неопходно поштовати интересе одељења врши се фронталним обликом рада. Следи  писање порука о другарству и израда тзв. кишобрана пријатељства.ЧЕТВРТИ  КОРАК: Деца седе у облику полукруга у школском дворишту и представљају  другарима књигу коју су прочитали за време распуста.
ПЕТИ КОРАК: Ученици решавају задатке  који се налазе на скривеним местима. Раде по групама. Први корак јесте читање упутства за рад, а затим проналазе задатке поред чесме. Задаци нису одвојени по разредима, зато ученици сами процењују која група задатака је планирана баш за њихов разред. Друга група задатака била је у њиховој кућици коју су сами направили  и служи им за игру.