O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 21. март 2016.

Светски дан шума

Ученици из Изварице су данас на Светски дан шума посетили мешовиту шуму  и околне ливадице у близини насеља. Пре поласка су добили истраживачке задатке. Задаци су повезани са садржајима наставе Света око нас и Природе и друштва. 

Реч је о следећим задацима:
                                
                                                             ПРВИ  И ДРУГИ РАЗРЕД
1. Које си дрвенасте биљке видео:
а) у шуми;
б) на ливади?

2. Које си зељасте биљке видео :
а) у шуми;
б) на ливади?

3. Које си животиње видео у шуми и на ливади? 
                                                 
           ТРЕЋИ РАЗРЕД

1. Које врсте биљака према стаблу има у у шуми?
2. Да ли су све дрвенасте биљке исте висине?    ДA-НЕ
3. Да ли све дрвенасте биљке имасју исти облик листова? ДА-НЕ
4. Да ли на крошњама и стаблима дрвећа има гнезда птица?  ДА-НЕ
5. Пронађи једну зељасту биљку у шуми. Опиши је.
6. Пронађи влажно земљиште у шуми. Има ли у близини маховине? Опиши маховину.
7. Потражи стари и свежи пањ. Ногом благо удари пањ који је свеж. То исто уради и са старим пањем. Шта се десило са старим пањем? Упореди ова два пања.
Сличности: __________________________________________________________________
Разлике: _____________________________________________________________________
8. Које животиње си видео у шуми?
9. Опиши изглед крошње.

                                                         ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Које биљке и животиње си видео у шуми?
2. По чему се биљке које си видео разликују а по чему су сличне?

            Током боравка у природи са ученицима се разговарало о променама у природи које су условљене временским приликама и сменом годишњих доба. Наишли смо и на годове и маховину, па смо дискутовали и о оријентацији у природи. Ученици четвртог разреда су „тражили“ и трагове животиња и покушали да одгонетну о којим животињама је реч. Наишли смо на гљиве и инсекте, а увесељавала нас је и песма тек по неке птице певачице. Пажњу су нам привукле и љуштуре пужева. За моје четвртаке ово је био одличан начин да обнове знања о царствима којима припадају жива бића. Млађи ученици су упоређивали стабла храста, букве и багрема, анализирали крошње борова и брали зељасто биље.

            По повратку у учионицу записали смо оно што смо у природи  видели и наставили да дискутујемо о значају шума. На наредном часу израдићемо и мапу ума о шумама, а ученици су добили добили домаћи задатак да од прикупљеног биља сачине слику. Слике очекујемо већ сутра. Такође смо читали и  текст који говори о томе како је човек своијм немаром пореметио еколошку равнотежу. 


Дан касније ученици су донели своје радове