O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

недеља, 06. децембар 2015.

Електронски зборник "У част учитељу"

Електронски зборник "У част учитељу"
награђених учитељских радова
на Међународном конкурсу из области:
Образовања, васпитања, науке, уметности, културе и спорта

Издавач, главни и одговорни уредник: Љиљана Химел

Новембар 2015.

ЦЕО ЗБОРНИК ДОСТУПАН ЈЕ НА ЛИНКУ: http://ucastucitelja-vzbornik.eu5.org/