O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 25. јануар 2017.

Покажи таленат

Jовичић, З. (2017): Новогодишњи вашар. Покажи таленат, 
Педагошка пракса, XXXIV, број 981, стр. 8Просветни преглед,
 12-19. 1. 2017, година LXXII, број 2713/4 (1-2)