O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 15. новембар 2017.

Један поглед у прошлост
Дана 15. новембра 2017. године са четвороразредним комбинованим одељењем  одржан је    двочас по принципу хоризонтално-вертикалне интеграције. Реч је о наставном предмету Свет око нас/ Природа и друштво и наставном предмету  Народна традиција. Двочас је реализован изван учионице, а највећи део времена искоришћен је  за рад у Завичајном музеју Хомоља у Жагубици. Реч је о следећим наставним јединицама наставног предмета Свет око нас/Природа и друштво:
  • Моје насеље (обрада)-1. разред
  • Насеље некада и сад (обрада)-2. разред
  • Поглед у прошлост-идемо у музеј (обрада)-3. разред
  • Накада давно на просторима наше земље (утврђивање)-4. разред
    Када је реч о наставном предмету Народна традиција, реализоване су следеће наставне        јединице:
  • Ручни радови (обрада)-1. разред
  • Куће из далеке прошлости ( утврђивање)-2. разред
  • Вуновлачар (обрада)- 3. разред
  • Поштански саобраћај (утврђивање)- 4. разред
    Часу су присуствовале бројне колеге (учитељи и предметни наставници), директор и педагог школе, а стручну помоћ пружили су нам  запослени у Завичајном музеју Хомоља-Саша и Оља.
Како је протекао двочас можете погледати ОВДЕ. Образац за посматрање часа можете преузети ОВДЕ, а извештај о реализованој активности OВДЕ.