O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Активности на нивоу школе

Дана 13. марта 2018. године била сам  један од чланова  комисије на школском такмичењу рецитатора. Екипа РТВ "Хомоље" камером је овековечила овај догађај који можете ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.
Последњих неколико година координатор сам Стручног актива за развој Школског програма у школи у којој радим. Наводим неке о активности  на нивоу школе које сам организовала:

 • Конкурс поводом Дана просветних радника 2015. године под називом " Mojoj учитељици на дар";
 • Конкурс поводом Дана просветних радника  у 2016. години под називом "На часу моје учитељице" (резултате погледати ОВДЕ);
 • Конкурс поводом Дана жена  2017. под називом "Моја мама" (резултате погледати OВДЕ);
 • Активност "Најлепши одељењски часопис" поводом Дана школе  (часопис мог одељења погледати ОВДЕ);
 • Анкета са ученицима петог разреда (анкету погледати на ОВДЕ). Резултате анкете погледати  ОВДЕ.
 • Организовала сам еко маскенбал 2015. године (фотографије можете погледати ОВДЕ);
 • Сарадња  са одељењем из Рибара (ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ);
 • Посета Школи у Рибару ( активности погледати ОВДЕ);
 • Организатор сам састанака који су за циљ имали размену искустава из са часова наставног предмета Српски језик и наставног предмета Математика;
 • Предложила да се организује и по сеоским одељењима промовисање школе будућим првацима;
 • Поводом Дечје недеље организовала сам пријем за сву децу из Изварице;
 • Моји ученици су објављивали радове у школском листу;
 • Поводом Дечје недеље одељење у Изварици било је домаћин ученицимаи њиховим учитељима из Рибара, Јошанице и Вуковца;
 • Учествовала у програму поводoм Дана школе (фотографије погледати ОВДЕ).
 • Радове својих ученика више пута сам излагала у холу матичне школе, али и поводом Дана школе.
 • Била сам вишегодишњи записичар на седницама Наставничког већа;
 • Била сам вишегодишњи координатор Стручног актива за развој школског програма;
 •  Од септембра 2017. године коодинатор сам Тима за самовредновање и чалан Тима за стручно усавршавање;
 • Члан сам Друштва учитеља Жагубице;
 • Члан комисије у оквиру такмичења рецитатора;
 •  ПРОЧИТАТИ ОВДЕ!
 • ПРОЧИТАТИ ОВДЕ!
 • СНИМАК МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!
 • Анализирала и на Наставничком већу представила резултате анкете о самовредновању;
 • Члан комисије за полагање испита због жалбе на закључну оцену;
 • Координатор Тима за самовредновање рада школе;
 • Члан Тима за професионални развој;
 • Члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе;
 • Члан Подтима за заштиту ученика од насиља;


Нема коментара:

Постави коментар