O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 08. октобар 2015.

РАДИОНИЦА „ТВОЈА ПРАВА И МОЈА ПРАВА“

(Идеја за радионицу је преузета са интернета и прилагођена је структури  одељења у коме радим)
Циљ ове радионице јесте  да ученици уоче туђа и своја права, да препознаје ситуације у којима су права прекршена и да пронађу решења за за такве ситуације.
Радионица почиње “можданом олујом“ којом треба  „излистати“ све што ученици знају о дечјим правима (остварити интеграцију са осталим наставним предметима). Поновити о UNICEF-у, Буквару дечјих права, песму „Имам право на став“, подсетити се прошлогодишњег   буквара дечјих права који смо током дечје недеље израдили, као и представљања дечјих права на часу Грађанског васпитања.

Следи  дискусија о тексту који сам преузела са интернета. Он гласи:
Јесте ли чули  кад за некога кажу да је „обичан мали човек“? Немојте веровати. Такви не постоје. Сваки је човек  чувар бисера. Свака шкољка крије неку лепу, тајну причу или изненађење. Само треба ронити дубоко и бити стрпљив. Треба пустити човека да се отвори, а затим му захвалити што је своје скривено поделио  баш са тобом.

Порука овог текста гласи: Свако од нас има нечега што га чини вредним и посебним. 

Разговарати о правима која се овде помињу.

Следи осмишљавање симбола за следећа права:
       Сва су деца једнака.
       Дете има право на љубав и негу.
       Дете има право да иде у школу.
        Дете има право на игру.
         Дете има право да каже своје мишљење.
       Дете има право на здравствену заштиту.