O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 19. септембар 2017.

Један поглед у будућност

Са циљем припремања ученика за будућност реализована је  радионица под називом "Поглед у будућност". Коришћене су следеће наставне методе: метода разговора, метода рада на тексту и метода писаних радова. Комбиновани су фронтални и индивидуални облик рада. Радионица је реализована у трајању од 45 минута. СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.КОРАК:  Изводи се игра "Вешалице". Скривена реч је реч БУДУЋНОСТ. Са ученицима се разговара о томе на шта их асоцира реч БУДУЋНОСТ. Одговори ученика се записују.2.КОРАК: Ученицима се чита тзв. писмо будућности које је састављено за потребе ове радионице. Оно гласи:

Драга моја учитељице,
Ускоро се завршава и ова 2030. година. Ових дана често размишљам о Вама и  томе колико  сте далекосежно гледали када сте нам говорили да је постављање циљева један од важнијих животних приоритета,  када сте нас учили да међусобно размењујемо искуства и умножавамо идеје, да прихватимо разлике као богатство, будемо отворени за брзе промене и да не престанемо са учењем чак и када  школе и факултете завршимо, како сте нас учили да сами истражујемо, финансијски нас описмењавали и говорили о мултикултурализму.  Сећам се да смо писали и тзв. писма будућности, замишљали како ће изгледати играчке, а како школе у будућности. Знам, знам да сте чинили много напора да би нас припремили за будућност. И док гледам свог осмогодишњег синчића како од куће учи и  пише учитељици коју од почетка године није ни једном видео по мало жалим за оним нашим топлим разговорима.Рече ми син да се дописује и размењује искуства са неком школом из Велике Британије. Сећам се  колико ми проблема задавао тај енглески језик и колико ми је времена требало да за час информатике научим како се израђује презентација.  Сећам се и како сте нас научили читању и писању. Данашња деца  све то науче још пре поласка у школу и знам да сте морали много тога да измените у свом раду. Знам и да сте морали да стално посећујете семинаре, а претпостављам да сте по мало  носталгични јер је дневник који сте тако поносно носили улазећи у разред одавно постао историјски извор који се још можда по некој архиви чува. Ови данашњи електронски дневници  некако су другачији. Недостају ми они Ваши коментари у свескама које сте нам писали скоро на крају сваког часа. И они одоше у архиву. Свеске и уџбенике  заменише таблети, а повратну информацију  шаљу нам образовни софтвери. Видим да је и провера знања поодмакла доста у односу на „наше време“. Један притисак и све је ту. А колико сте нам Ви пута тужног лица саопштили да још нисте стигли да нам прегледате тестове. Рече ми син да је учитељица заказала састанак  за наредни месец. Показао ми  је и фотографије учионице   у којој ће повремено учити. Све је у знаку савремених медија, а повезана је са свим осталим учионицама на локалном нивоу, са неколико на државном и једном или две на светском нивоу. Сви се међусобно разумеју, једни другима постављају задатке, а учитељица је ту да им пружи углавном техничку подршку. Сећам се и наших уџбеника у којима је већина питања почињала са ко, где, наброј, именуј. Мој синчић готово свакодневно решава неки проблем,  стално нешто открива и истражује. Укинуше нам и ове разреде који су нас само спутавали. Ово напредовање сопственим темпом некако ми је боље јер видим да мом синчићу ниједног момента не недостаје мотивација. Толико промена за тако кратко време.
                                                                                                                            Ваша ученица Ивана

Пре читања ученици добијају задатак да на основу текста утврде сличности и разлике у погледу школовања у садашњим условима и школовања које је приказаном у тексту.

 3. КОРАК: Разговара се о томе како ученици замишљају промене у различитим областима друштвеног живота:
  • у породици;
  • у школи;
  • на улици;
  • у продавницама.
 4. КОРАК: Ученици првог и другог разреда  цртају како замишљају школу у будућности, а ученици осталих разреда пишу писмо будућности.
Будућност своје школе ученик види у обезбеђивању сале за физичко васпитање

Ово је "велика" школа са великим бројем компјутера
Још једна жеља о огромној школи

На крају смо све радове објединили у једну целину.

Радионица о финансијској писмености "Штедња злата вредна"


Радионица је одржана у четвороразредном комбинованом одељењу и имала је за циљ развијање позитивног односа ученика према новцу. Овако дефинисан циљ реализовали смо кроз следеће образовне-васпитне задатке:
  • Развијање правилног односа према новцу путем разговора о стереотипима у вези са новцем
  • Стицање знања о томе на који се начин новац може зарадити и о томе шта нам новац омогућава;
  • Стицање елементарних знања о моделима управљања новцем;
  •  Оспособљавање ученика за критичко промишљање онога што им се путем разних врста маркетинга нуди;
  •  Развијање свести о томе да нам новац много тога олакшава али да се  здравље, љубав и пријатељство не могу купити новцем;
Радионица је трајала  два школска часа. Koришћене су следеће наставне методе: метода разговора метода и метода практичних радова. Комбиновани су групни и фронтални облик рада. Новчанице, модели новчаница, прича, ученички радови, анкета нека су од средстава која су коришћена током ове радионице.
СЦЕНАРИО 
1.КОРАК: Радионицу започињемо фронталним обликом рада. Изводи се игра под називом „Скривени појам.“ У питању је реч НОВАЦ. Ученици постављају питања о скривеном појму, а учитељ одговара на њих искључиво са ДА или НЕ. Применом мождане олује „излистати“ шта нам све новац омогућава.

2. КОРАК: Ученици попуњавају анкету индивидуалним обликом рада. Ученик првог разреда анкету ради усмено (због читања). Потом се сумирају резултати анкете и разговара се о  кредиту, камати, кредитним картицама, банкоматима, штедњи у банкама, као и о томе шта је џепарац, чему служи и како га треба правилно користити.

3. КОРАК: Разговор о стереотипима у вези са новцем врши се фронталним обликом рада. Полази се од мисли да „новац људе квари“ и повезује се са оним шта ученици о новцу мисле.

4.КОРАК: Разговор о томе шта нам новац све омогућава, о врстама новчаница и о робној размени врши се такође фронталним обликом рада.


5.КОРАК:  Кроз разговор о тзв.агресивном маркетингу и о стратегијама понашања у таквим ситуацијама указати на начине којима компаније покушавају да утичу на психу детета  како би га привукли  да рекламирани производ и купи. Током разговора дискутовати о томе због чега је мама из приче саставила списак ,  која је стварна намера продаваца исказана крупно истакнутим натписима о акцијама  и о томе који се ефекат постиже када се каже да нешто кошта 299 динара уместо  износа од 300 динара. На значај одлагања задовољења указати делом приче у коме тражи да прво консултују маму  (истаћи ефекат просторне и временске дистанце у односу на рекламирани производ).

6. КОРАК: НАЧИНИ ШТЕДЊЕ НОВЦА (банке, касице, дати некоме новац на чување) је наредна тема, а потом се прави зајдничка касица у коју ћемо убацивати новац који будемо зарађивали.

7.КОРАК: Ученици поново попуњавају исти упитник.

8. КОРАК: Евалуација радионице је завршна активност.

ПРИЛОГ 1

Лана је седмогодишња девојчица. Има једанаестогодишњег брата Милана. Њихова породица снабдева се у „IDEI“. Мама им је направила списак шта треба да купе и послала их је у маркет. Када су ушли у продавницу прво што је Лана угледала јесте  јесте крупно исписан натпис АКЦИЈА-СВЕ ЈЕ ПО 299 ДИНАРА, КОЛИЧИНЕ ОГРАНИЧЕНЕ. Витрина са производима који су на акцији  стајала је баш поред касе. Лана је била упорна да нешто од тих производа и купе, јер се плашила да се не распродају али брат јој је  предложио да прво оду кући и да разговарају са мамом о томе. Шта бисте пиручили Лани, а шта њеном брату Милану?


ПРИЛОГ 2
1.Шта је кредит?

________________________________________________________________________
2. Шта се обично купује на кредит?

________________________________________________________________________
3. Где се подиже кредит?

________________________________________________________________________
4. Шта је камата?
________________________________________________________________________
5. Чему служи кредитна картица?
________________________________________________________________________
6. Шта су банкомати?_____________________________________________________РЕАКЦИЈЕ НАКОН ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ

 Ученици свакодневно у касицу убацују новац и међусобно дискутују како би било лепо и корисно да се поново организује вашар поводом Дечје недеље јер би на тај начин прикупили још новца. Стално понављамо закључке са одржане радионице, па смо у разговору накнадно дошли и до следећих закључака:
НОВАЦ ЈЕ ДОБАР СЛУГА, А ВЕОМА ЛОШ ГОСПОДАР.
ЧоОВЕК СТВАРА НОВАЦ, А НЕ НОВАЦ ЧОВЕКА.
Исте смо прекуцали и додали на постер.
Допуњена верзија нашег постера о финансијској писмености