O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

уторак, 26. септембар 2017.

Васпитање за међународно разумевање, мир и сарадњу

Радионица  "Васпитање за међународно разумевање, мир и сарадњу" наставак је радионице под називом "Један поглед у будућност" у оквиру које се разматрало о томе како ученици перципирају будућност. Циљ друге радионице јесте указивање на значај мултикултуралног и мултинационалног васпитања.   Метода разговора комбинована је са методом демонстрације, а од наставних облика коришћен је фронтални облик рада.

 СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Ученици се подсећају радионице "Један поглед у будућност" и о томе како су замислили своје играчке, школу и целокупну будућност. Полази се од писма које је према замисли неко од бивших ученика послало учитељици. Детаљније видети ОВДЕ.
Следи разговор о томе по чему би се ученици у мултимедијалној учионици која се у писму помиње међусобно рсзликовали. Одговори се записују.

2.КОРАК: Пошли смо од мултикултуралне заједнице у нашем крају коју чине Срби, Власи и Роми. Подсетили смо се шта су о њима у ручно израђеној књизи под називом "Хомољска шареница"оквиру пројекта "Похитајте Хомољу у загрљај" написали бивши ученици. 


Влашка ћирилица


Уследило је подсећање на текстове који говоре о Ромима, а затим и на влашку азбуку која се помиње у поменутој "књизи". Наводе се и примери позитивног односа које су ученици доживели са Власима и Србима.
Ученицима се потом показује како изгледа застава Рома, а затим се слуша и песма "Ђелем, ђелем"(https://www.youtube.com/watch?v=HFqsG0uh8D0)

Застава Рома
Наредна активност има за циљ проширивање сазнања о свадбеним обичајима Влаха и њиховој народној нишњи. У ту сврху користили смо филм који можете погледати ОВДЕ.