O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 27. септембар 2017.

Окупљање у прошлости

Још један рад из наше учионице објављен је у "Просветном прегледу".
Педагошка пракса, XXXIV, број 1001, стр. 3,4. и 5
Просветни преглед, 21.9.2017, година LXXII, број 2736 (24)