O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 12. новембар 2015.

РАДИОНИЦА „СВАКО ЈЕ НЕКО, АЛИ ЈЕ СВАКО ДЕО НАШЕ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“

Циљ радионице је схватити одељење као међусобно повезану групу, као и разумевање других ученика као чланова колектива.
 СЦЕНАРИО
1. КОРАК:  Разговор о групама којима ученици припадају;
2. КОРАК:  Израда одељенке слагалице. Сваки ученик добија  папир и задатак да сликом прикаже себе. Након тога сваки ученик пише по чему је он посебан. Следи повезивање у целину.
3. КОРАК: Ученици добијају други папир . Задатак је да напишу зашто воле себе.  Ако неко жели, могућа је и дискусија на ту тему. То лепити у портфолио ученика.
4. КОРАК: Евалуација часа.


(Идеја за радионицу је преузета са  http://mementoprijateljstva.weebly.com/radionice.html )



Хомољски драгуљ

Педагошка пракса, XXXII, број 941, стр. 6
Просветни преглед, 5.11. 2015, година LXXI, број 2668 (30)