O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 04. јануар 2017.

ПРИМЕНА ОРС "ПРОШЛОСТ СРПСКОГ НАРОДА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА"Рад представља приказ часова реализованих применом образовно-рачунарског софтвера „Прошлост српског народа“ који је направљен за потребе ове наставне јединице. Садржи датотеке различитих формата:
1. Power Point презентацију о начину живота Старих Словена;
2. Google тест за проверу знања о Старим Словенима;
3. Power Point презентацију о члановима династије Немањић и њиховом доприносу развоју српске државе;
4. Задатак у е-алату Padlet за проверу знања о Немањићима;
5. Задатак у е-алату Jigsaw Planet puzzle;
6. Полупрограмирани материјал „Побуна раје против Турака“ у форми Google теста;
7. Стрип „Тежак живот раје за време ропства под Турцима“ у форми Word документа;
8. Укрштеницу за систематизацију знања урађену у е-алату Crossword Labs;
9. Google тест са питањима различитог типа и нивоа сложености у функцији провере целокупног садржаја обрађеног путем овог ОРС.
Софтвер је предвиђен је за индивидуалан рад ученика током 3 часа (2 часа обраде, 1 час понављања с циљем утврђивања). Садржаји у оквиру њега распоређени су у 4 групе (Стопама Старих Словена, Са Немањићима кроз српску државу, Побуне раје против дахија и Научили смо о прошлости нашег народа). Ученика кроз софтвер води Српкиња обучена у народну ношњу која му саопштава нове информације у вези са градивом и даје упутства о наредним корацима које треба да начини. Приликом осмишљавања софтвера акценат је био на поштовању свих дидактичко-методичких принципа, али се тежило томе да софтвер буде и што квалитетније информатички одрађен. Детаљније прочитати ОВДЕ.
Рад је на конкурсу Дигитални час школске 2016/17. године освојио 3. место у категорији природних наука.

Фотографије са реализације

Нема коментара:

Постави коментар