O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Распоред писмених вежби


Школска 2018/2019. година

Распоред писмених вежби у првом полугодишту можете прочитати ОВДЕ.

Школска 2017/2018. година
Распоред писмених вежби у другом полугодишту можете прочитати ОВДЕ.
поредПрво полугодиште

Распоред писмених вежби у првом разреду

Датум
Наставни предмет
Редни број часа
Наставна тема
Наставни садржаји
4.9.2017.
Српски језик
2.
Почетно читање и писање
Познавање слова
5.9.2017.
Свет око нас
1.
/
Испитивање претходних знања
14.9.2017.
Математика
10.
Предмети у простотру и односи међу њима
Градиво од почетка године
3.10.2017.
Математика
23.
Линија и област
Све о линијама
11.10.2017.
Свет око нас
12.
Моја школа
Градиво од почетка године
12.10.2017.
Математика
30.
Линија и област
Линије, шравоугаоник, квадрат и круг
17.10.2017.
Српски језик
33.
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
31.10..2017.
Српски језик
43.
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
1.11.2017.
Математика
44.
Природни бројеви до 100
Бројеви до 5
17.11.2017.
Српски језик
54.
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
21.11.2017.
Математика
56.
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање до 5,
упоређивање бројева до 5
6.12.2017.
Свет око нас
28.
Породица, дом насеље
Породица, дом насеље
19.12.2017.
Српски језик
76.
Почетно читање и писање
Научена писана слова
26.12.2017.
Математика
81.
Природни бројеви до 100
Бројеви до 10
27.12.2017.
Свет око нас
34.
Кретање
Кретање
24.1.2018.
Српски језик
96.
Почетно читање и писање
Научена писана слова
26.1.2018.
Математика
98.
Природни бројеви до 100
Бројеви до 20
30.1.2018.
Свет око нас
41.
Материјали
Материјали


Распоред писмених вежби у другом разреду


Датум
Наставни предмет
Час по реду
Наставна тема
Наставни садржаји
4.9.2017.
Српски језик
2.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
5.9.2017.
Свет око нас
1.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
7.9.2017.
Математика
5.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
3.10.2017.
Математика
23.
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање без прелаза преко десетице
10.10.2017.
Српски језик
28.
Језичка култура
Значења речи
24.10.2017.
Свет око нас
15.
Меримо време и крећемо се
Меримо време и крећемо се
25.10.2017.
Српски језик
39.
Књижевност
Разумевање прочитаног текста
7.11.2017.
Математика
48.
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање са прелазом преко десетице
21.11.2017.
Математика
56.
Природни бројеви до 100
Једначине
24.11.2017.
Српски језик
59.
Језик
Граматика
13.12.2017.
Свет око нас
30.
Моје насеље и околина
Моје насеље и околина
15.12.2017.
Српски језик
74.
Књижевност
Разумевање прочитаног текста
26.12.2017.
Математика
81.
Мерење и мере
Све из геометрије
27.12.2017.
Српски језик
82.
Језик
Правопис
26.1.2018.
Српски језик
98.
Језик
Полугодишња провера
30.1.2018.
Математика
100.
Природни бројеви до 100
Множење

Распоред писмених вежби у трећем  разреду


Датум
Наставни предмет
Час по реду
Наставна тема
Наставни садржаји
4.9.2017.
Српски језик
2.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
5.9.2017.
Природа и друштво
1.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
6.9.2017.
Математика
4.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
28.9.2017.
Математика
20.
Блок бројева до 1000
Бројеви до 1000 и римске цифре
10.10.2017.
Српски језик
28.
Језичка култура
Значење речи
24.10.2017.
Српски језик
38.
Књижевност
Разумевање прочитаног текста
25.10.2017.
Природа и друштво
16.
Мој завичај
Мој завичај (према уџбенику)
14.11.2017.
Математика
51.
Блок бројева до 1000
Усмено сабирање и одузимање до 1000
21.11.2017.
Природа и друштво
23.
Наше наслеђе
Наше наслеђе (према уџбенику)
22.11.2017.
Српски језик
57.
Језичка култура
Први писмени задатак
7.12.2017.
Математика
68.
Блок бројева до 1000
Писмено сабирање и одузимање до 1000
21.12.2017.
Математика
78.
Мерење и мере
Све о мерама
27.12.2017.
Српски језик
82.
Језик
Граматика
10.1.2018.
Природа и друштво
36.
Материјали и кретање
Материјали и кретање
(према уџбенику)
26.1.2018.
Српски језик
98.
Језик
Полугодишња провера

Распоред писмених вежби у четвртом разреду

Датум
Наставни предмет
Час по реду
Наставна тема
Наставни садржаји
4.9.2017.
Српски језик
2.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
5.9.2017.
Природа и друштво
1.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
8.9.2017.
Математика
6.
/
Иницијално тестирање-градиво од прошле године
13.10.2017.
Математика
31.
Скуп природних бројева
Читање и писање природних бројева
16.10.2017.
Природа и друштво
16.
Србија-моја домовина
Градиво према уџбенику
24.10.2017.
Српски језик
38.
Језичка култура
Први писмени задатак
3.11.2017.
Српски језик
46.
Књижевност
Разумевање прочитаног текста
14.11.2017.
Математика
51.
Блок бројева до 1000
Први писмени задатак –градиво одпочетка године
22.11.2017.
Српски језик
57.
Језичка култура
Значења речи
15.12.2017.
Српски језик
74.
Језичка култура
Други писмени задатак
19.12.2017.
Математика
76.
Скуп природних бројева
Једначине и неједначине
26.12.2017.
Српски језик
81.
Језик
Граматика
27.12.2017.
Природа и друштво
34.
Прошлост Србије
Градиво према уџбенику
12.1.2018.
Српски језик
88.
Језик
Правопис
26.1.2018.
Српски језик
98.
Језик
Полугодишња провера
29.1.2018.
Математика
99.
Површина
Други писмени задатак
30.1.2018.
Природа и друштво
41.
Све се креће
Градиво према уџбенику

Школска 2016/2017. година

Друго полугодиште

Распоред писмених вежби у првом разреду


Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Садржај
Час по реду
7.3. 2017.
Српски језик
Језик
Слово, реч, реченица
115.
24.3.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање до 20
128.
4.4.2017.
Српски језик
Језик
Тачка, упитник, узвичник
135.
19.4.2017.
Српски језик
Језик
Употреба великог слова
143.
25.4.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Десетице прве стотине
147.
26.4.2017.
Свет око нас
Жива и нежива природа
Жива и нежива природа
60.
23.5.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање до 100
165.
1.6.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
172.
2.6.2017.
Српски језик
Језик
Годишња провера знања
173.
7.6.2017.
Свет око нас
Оријентација у простору и времену
Оријентација у простору и времену
71.
9.6.2017.
Математика
Мерење и мере
Мерење и мере
178.

Распоред писмених вежби у другом разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Садржај
Час по реду
21.2.2017.
Српски језик
Језик
Штампана латиница
105.
1.3.2017.
Свет око нас
Људска делатност
Људска делатност
44.
9.3.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Множење
117.
11.4.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Дељење
140.
18.4.2017.
Свет око нас
Жива природа
Жива природа
57.
19.4.2017.
Српски језик
Језик
Писана латиница
143.
11.5.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Дељење
157.
18.5.2017.
Српски језик
Језик
Главни делови реченице
162.
1.6.2017.
Математика
Природни бројеви до 100
Множење и дељење
172.
2.6.2017.
Српски језик
Језик
Годишња провера
173.
7.6.2017.
Свет око нас
Нежива природа
Нежива природа
71.
9.6.2017.
Математика
Мерење и мере
Мерење и мере
178.

Распоред писмених вежби у трећем разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Садржај
Час по реду
21.2.2017.
Српски језик
Језик
Писана латиница
105.
14.3.2017.
Српски језик
Језик
Врсте речи
120.
28.3.2017.
Српски језик
Језичка култура
Аутодиктат
130.
6.4.2017.
Математика
Блок бројева до 1000
Множење и дељење
137.
12.4.2017.
Природа и друштво
Материјали и кретање
Материјали и кретање
56.
20.4.2017.
Српски језик
Језичка култура
Други писмени задатак
144.
26.4.2017.
Математика
Блок бројева до 1000
Разломци
148.
18.5.2017.
Српски језик
Језик
Анализа реченице
162.
2.6.2017.
Српски језик
Језик
Завршна провера
173.
7.6.2017.
Природа и друштво
Животне заједнице
Животне заједнице
71.
9.6.2017.
Математика
Геометријскатела и фигуре
Праве, углови, правоугаоник, квадрат, троугао, круг
178.

Распоред писмених вежби у четвртом разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Садржај
Час по реду
28.2.2017.
Математика
Површина
Површина фигура и тела
110.
9.3.2017.
Математика
Површина
Запремина квадра и коцке
117.
17.3.2017.
Српски језик
Језичка култура
Трећи писмени задатак
123.
22.3.2017.
Природа и друштво
Истражујемо природне појаве

50.
28.3.2017.
Математика
Скуп природних бројева
Множење
130.
20.4.2017.
Математика
Скуп природних бројева
Трећи писмени задатак
144.
26.4.2017.
Природа и друштво
Рад. енергија, производња и потрошња
60.
10.5.2017.
Српски језик
Језичка култура
Четврти писмени задатак
156.
12.5.2017.
Математика
Скуп природних бројева
Множење и дељење
158.
7.6.2017.
Природа и друштво
Сусрет са природом
71.
9.6-2017.
Математика
Скуп природних бројева
Четврти писмени задатак
178.

Прво полугодиште

Школска 2016/2017. година


Распоред писмених вежби у првом разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Наставни садржаји
14.9.2016.
Математика, 10.час
Предмети у простору и односи међу њима
Градиво од почетка године
30.9.2016.
Математика, 22.час
Линија и област
Све о линијама
11.10.2016.
Српски језик, 29. час
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
12.10.2016.
Математика, 30. час
Линија и област
Линије, правоугаоник, квадрат, круг
27.10.2016.
Српски језик, 41.час
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
1.11.2016.
Математика, 44. час
Природни бројеви до 100
Бројеви до 5
9.11.2016.
Свет око нас, 20. час
Ја и други. Култура живљења
Све од почетка године
16.11.2016.
Српски језик, 54.час
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
18.11.2016.
Математика,56. час
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање до5. Упоређивање бројева до 5
16.12.2016.
Српски језик, 76.час
Почетно читање и писање
Научена штампана слова
23.12.2016.
Математика, 81. час
Природни бројеви до 100
Бројеви до 10
20.1.2017.
Српски језик, 96.час
Почетно читање и писање
Полугодишња провера знања
24.1.2017.
Математика, 98.час
Природни бројеви до 100
Бројеви до 20
25.1.2017.
Свет око нас, 40.час
Жива и нежива природа
Жива и нежива природа


Распоред писмених вежби у другом разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Наставни садржаји
6.9.2016
Свет око нас, 1.час
/
Иницијално тестирање
7.9.2016.
Математика,5.час
/
Иницијално тестирање
13.9.2016.
Српски језик, 9.час
/
Иницијално тестирање
30.9.2016.
Математика, 22. час
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање без прелаза преко десетице
12.10.2016.
Свет око нас, 12. час
Кретање у простору и времену
Све од почетка школске године
4.11.2016.
Математика, 47. час
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање са прелазом  преко десетице
16.11.2016.
Српски језик, 54. час
Језик
Све из граматике од почетка школске године
17.11.2016.
Математика, 55. час
Природни бројеви до 100
Једначине
6.12. 2016.
Свет око нас, 27. час
Где човек живи
Све што је реализовано после 12. октобра 2016.
23.12.2016.
Математика, 81. час
Мерење и мере
Све из геометрије
20.1.2017.
Српски језик, 96. час
Језик
Полугодишња провера знања
25.1.2017.
Математика, 99. час

Природни бројеви до 100
Множење

Распоред писмених вежби у трећем  разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Наставни садржаји
2.9.2016.
Математика, 2.час
/
Иницијално тестирање
6.9.2016.
Природа и друштво, 1.час
/
Иницијално тестирање
13.9.2016.
Српски језик, 9.час
/
Иницијално тестирање
28.9.2016.
Математика,20. час
Блок бројева до 1000
Бројеви до 1000. Римске цифре
25.10.2016.
Природа и друштво, 15. час
Мој завичај
Све од почетка школске године
9.11.2016.
Математика, 50.час
Блок бројева до 1000
Усмено сабирање и одузимање до 1000
16.11.2016.
Природа и друштво, 22.час
Наше наслеђе
Историјски део
23.11.2016.
Српски језик,59.час
Језичка култура
Први писмени задатак
6.12.2016.
Математика, 68. час
Блок бројева до 1000
Писмено сабирање и одузимање до 1000
7.12.2016.
Српски језик, 69. час
Језичка култура
Препричавање
20.12. 2016.
Математика, 78. час
Мерење и мере
Све о мерама
20.1.2017.
Српски језик, 96. час
Језик
Полугодишња провера


Распоред писмених вежби у четвртом  разреду

Датум
Наставни предмет
Наставна тема
Наставни садржаји
6.9.2016.
Природа и друштво, 1.час
/
Иницијално тестирање
8.9.2016.
Математика, 6.час
/
Иницијално тестирање
13.9.2016.
Српски језик, 9.час
/
Иницијално тестирање
29.9.2016.
Српски језик, 21. час
Језик
Реченице и именице
13.10.2016.
Математика, 31. час
Скуп природних бројева
Читање и писање природних бројева
20.10.2016.
Српски језик, 36. час
Језичка култура
Први писмени задатак
26.10.2016.
Природа и друштво,16. час
Моја домовина део света
Све о Републици Србији
10.11.2016.
Математика,51. час
Скуп природних бројева
Први писмени задатак, све од почеткагодине
17.11.2016.
Српски језик,55. час
Језик
Врсте речи
13.12.2016.
Српски језик, 73. час
Језичка култура
Други писмени задатак
16.12.2016.
Математика
Скуп природних бројева
Једначине и неједначине
28.12.2016.
Природа и друштво, 34. час
Прошлост Србије
Историјски део
20.1.2017.
Српски језик, 96. час
Језик
Полугодишња провера
24.1.2017.
Математика, 98. час
Површина
Други писмени задатак

 
Школска 2015/2016.година
Друго полугодиште


1. разред
Наставни предмет
Час по реду
Датум када се одржава провера
Наставна тема
Садржај који ће бити обухваћен  тестом
Свет око нас
43.
2.март 2016.
Оријентација у простору и времену
Све о времену и кретању
Математика
110.
3.март 2016.
Природни бројеви до 100
Бројеви до 20
Српски језик
115.
10.март 2016.
Језик
Слово, реч, реченица
Математика
133.
5. април 2016.
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање до 20
Српски језик
134.
6.април 2016.
Језик
Тачка, упитник, узвичник
Српски језик
143.
19. април 2016.
Језик
Употреба великог слова
Математика
144.
20.април 2016.
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање десетица прве стотине
Математика
162.
20. мај 2016.
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање до 100
Математика
172.
3.јун 2016.
Мерење и мере
Све о мерама
Српски језик
174.
7. јун 2016.
Језик
Годишња провера
Свет око нас
69.
8. јун 2016.
Жива и нежива природа
Жива и нежива природа


2. разред

Наставни предмет
Час по реду
Датум када се одржава провера
Наставна тема
Садржај који ће бити обухваћен  тестом
Српски језик
104.
24.фебруар 2016.
Језик
Штампана латиница
Математика
113.
8. март 2016.
Природни бројеви до 100
Множење
Свет око нас
45.
9. март 2016.
Кретање у простору и времену
Кретање, временске одреднице
Математика
128.
29. матр 2016.
Природни бројеви до 100
Задаци са две операције
Српски језик
143.
19. април 2016.
Језик
Писана латиница
Свет око нас
57.
20. април 2016.
Жива природа
Жива природа
Математика
148.
26. април 2016.
Природни бројеви до 100
Дељење
Српски језик
162.
20. мај 2016.
Језик
Главни делови реченице
Математика
166.
26. мај 2016.
Природни бројеви до 100
Једначине. Задаци са две операције
Математика
171.
2. јун 2016.
Мерење и мере
Мере
Српски језик
174.
7. јун 2016.
Језик
Годишња провера знања
Свет око нас
69.
8. јун 2016.
Жива и нежива природа
Жива природа, нежива природа

3. разред

Наставни предмет
Час по реду
Датум када се одржава провера
Наставна тема
Садржај који ће бити обухваћен  тестом
Српски језик.
104.
24. фебруар 2016.
Језик
Латиница, преписивање текста писаном латиницом
Природа и друштво
45.
9. март 2016.
Кретање у простору и времену
Кретање, временске одреднице
Математика
123.
23.март 2016.
Природни бројеви до 100
Писмено дељење
Српски језик
129.
31. март 2016.
Језичка култура
Аутодиктат
Математика
141.
14. април 2016.
Природни бројеви до 100
Једначине, неједначине, разломци
Српски језик
144.
19. април 2016.
Језичка култура
Други писмени задатак
Природа и друштво
59.
27. април 2016.
Природа- човек. друштво
Све о животним заједницама, биљкама, животињама
Математика
172.
3. јун 2016.
Геометријска тела и фигуре
Угао, дуж, квадрат, правоугаоник, квадрат
Српски језик
174.
7. јун 2016.
Језик
Годишња провера
Природа и друштво
69.
8. јун 2016.
Природа, човек, друштво
Годишња провера


4. разред

Наставни предмет
Час по реду
Датум када се одржава провера
Наставна тема
Садржај који ће бити обухваћен  тестом
Природа и друштво
41.
24. фебруар 2016.
Истражујемоприродне појеве
Материјали, кретање
Математика
109.
2. март 2016.
Скуп природних бројева
Писмено множење и дељење
Природа и друштво
45.
9. март 2016.
Осврт уназад- прошлост Србије
Историјски део
Српски језик
123.
22. март 2016.
Језичка култура
Трећи шисмени задатак
Математика
124.
23. март 2016.
Скуп природних бројева
Једначине и неједначине са множењем
Математика
136.
8. април 2016.
Површина
Површина правоугаоника и квадрата
Математика
140.
14. април 2016.
Повтшина. Скуп природних бројева
Трећи писмени задатак
Природа и друштво
59.
27. април 2016.
Сусрет са природом
Биљке, животиње
Српски језик
156.
12. мај 2016.
Језичка култура
Четврти писмени задатак
Математика
161.
19. мај 2016.
Површина
Површина квадра и коцке
Математика
174.
7. јун 2016.
Скуп природних бројева. Површина
Четврти писмени задатак
Природа и друштво
69.
8. јун 2016.
Рад, енергија, производња и потрошња
Све о изворима енергије, производњи

Прво полугодиште
1. разред
Датум провере
Наставни предмет
Опис
садржаја
14.9.2015.
Математика
Односи веће-мање, више-ниже, дуже-краће
30.9.2015.
Математика
Остали односи међу предметима, видети књигу и све што је учено о скуповима
8.10.2015.
Математика
Све о линијама
9.10.2015.
Српски језик
Научена штампана слова
21.10.2015.
Свет око нас
Култура жувљења
22.10.2015.
Математика
Круг, правоугаоник, квадрат, тачка, линија, у, на, ван
27.10.2015.
Српски језик
Научена штампана слова
13.11.2015.
Математика
Бројеви до 5
18.11.2015.
Српски језик
Провера савладаности штампаних слова
3.12.2015.
Математика
Сабирање и одузимање до 5,
упоређивање бројева
18.12.2015.
Српски језик
Научена писана слова
30.12.2015.
Свет око нас
Жива и нежива природа
12.1.2016.
Математика
Бројеви од 6 до 10, сабирање до 10, замена места и здруживање сабирака
21.1.2016.
Математика
Полугодишња провера знања
26.1.2016.
Српски језик
Полугодишња провера знања

2. разред
Датум провере
Наставни предмет
Опис
садржаја
2.9.2015.
Математика
Иницијални тест
2.10.2015.
Математика
Научени облици сабирања и одузимања
14.10.2015.
Свет око нас
Где човек живи
5.11.2015.
Математика
Сабирање, одузимање, задаци са две операције
18.11.2015.
Српски језик
Све из граматике што је учено у 2.разреду
24.11.2015.
Математика
Једначине
30.12.2015.
Свет око нас
Људска делатност
29.12.2015.
Математика
Лопта, ваљак, коцка, квадар, права, полуправа, мерење дужи, јединице за дужину
26.1.2016.
Српски језик
Полугодишња провера знања из језика


3. разред
Датум провере
Наставни предмет
Опис
садржаја
8.9.2015.
Српски језик
Иницијални тест
25.9.2015.
Математика
Бројеви до 1000 и римске цифре
21.10.2015.
ПиД
Људска делатност
30.10.2015.
Математика
Сабирање и одузимање до 1000, једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем
25.11.2015.
Српски језик
Први писмени задатак
2.12.2015.
Природа и друштво
Материјали и њихова употреба
4.12.2015.
Математика
Писмено сабирање и одузимање, зависност збира и разлике од чланова
9.12.2015.
Српски језик
Препричавање
29.12.2015.
Математика
Мерење времена, масе, запремине
30.12.2015.
Природа и друштво
Наше наслеђе
26.1.2016.
Српски језик
Полугодишња провера знања
28.1.2016.
Математика
Полугодишња провера знања


4. разред
Датум провере
Наставни предмет
Опис
садржаја
8.9.2015.
Српски језик
Иницијални тест
29.9.2015.
Математика
Природни бројеви
30.9.2015.
Српски језик
Реченице и именице
21.10.2015.
Природа и друштво
Моја домовина-део света
20.10.2015.
Српски језик
Први писмени задатак
27.10.2015.
Математика
Први писмени задатак
19.11.2015.
Српски језик
Научене врсте речи
25.11.2015.
Математика
Сабирање и одузимање, једначине и неједначине, изрази, зависност збира и разлике од чланова
15.12.2015.
Српски језик
Други писмени задатак
29.12.2015.
Математика
Други писмени задатак
26.1.2016.
Српски језик
Полугодишња провера знања

Нема коментара:

Постави коментар