O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 31. март 2016.

Радионица „Јесмо ли пријатељи“

            Сценарио ове  радионице, уз неке измене, преузела сам са

Циљ радионице је развијање позитивних особина личности ученика
 (способност емпатије, толеранцију, слушање другога  и других особина).

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Мотивациони разговор о пријатељству врши се фронталним обликом рада. Разговара се о томе шта је пријатељство. Нацртан је круг који представља средишњи део цвета. Потребно је онолико латица колико има ученика. На латицама су одговори ученика. Спајањем делова прави се цвет.

2.КОРАК: Разговор о презентацији на којој је прича под називом  Риба дугиних боја. Потом се разговара о причи која је на презентацији и илустрована. Траже се одговори на следећа питања:
  • Је ли њено понашање било добро?
  • Због чега је сматрала да је боља од других?
  • Шта  се због тога догодило? Је ли била сретна? Шта је урадила како би то променила?
  • Што бисте ви урадили да сте на њеном месту?
  • Како стичемо пријатеље?
  • Је ли лако стећи праве пријатеље?
  • Какви ми морамо бити према пријатељима?
  • Морамо ли се увек слагати с њима?
  • Штa  морамо да радимо ако се у нечему не слажемо са пријатељима?
(Презентација је у оригиналу преузета са интернета)3.КОРАК:  Ученици  пишу пословице и поруке о пријатељству. Стављају се на стабло пријатељства.