O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

субота, 07. октобар 2017.

На реду је трговинска писменост


У одељењу у Изварици организован је вашар поводом Дечје недеље. Вашар је организован у сарадњи са родитељима  и мештанима села. Сваки ученик је имао свој штанд, а производи који су се продавали били су разнолики. Мали трговци су се надметали у продаји пецива и колача, зимнице, дуња и других јесењих плодова, школског прибора, украса за домаћинство и сл. Ученици су имали задатак да што боље и квалитетније уреде свој штанд и да осмисле што бољу рекламу за своје производе. Овако замишљеним вашаром остварени су следећи истраживачки задаци:
  • Стицање нових и проширивање раније стечених знања о правилима "коректног" маркетинга;
  • Утврдити  и применити стечена знања о новчаницама;
     На самом почетку формирана је трочлана комисија коју су сачињавали мештани села. Комисија је имала задатак да прогласи најбоље уређен штанд и продавца који је умео да најбоље рекламира свој производ.
    Комисија се посебно интересовала да ли је понуђена роба свежа, када су колачи и пецива спремљени, да ли је коришћен домаћи  или индустријски џем...Узимала је у обзир и "амбалажу" спремљену да се купљена роба упакује, начин комуникације, тачност у враћању кусура...
    Комисија је на крају похвалила све ученике.